Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4632. Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt, stran 8508.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Benedikt
Občinska volilna komisija občine Benedikt je na seji dne 24. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Benedikt na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine.
I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 1510 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 951 volivcev ali 62,98% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je
a) 950 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 1 volivec je glasoval po pošti.
II
Za volitve župana občine je bilo oddanih 951 glasovnic, od katerih je bilo 22 neveljavnih. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez Rajšp     86 glasov ali 9,26%
2. Milan Gumzar    729 glasov ali 78,47%
3. Roman Kager     114 glasov ali 12,27%
III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Benedikt izvoljen Milan Gumzar, roj. 15. 9. 1953, stanujoč Benedikt 104, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 00607-2/98
Benedikt, dne 27. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Benedikt
Ivan Bukovnik, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost