Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4631. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lenart, stran 8505.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lenart
Občinska volilna komisija občine Lenart je na seji, dne 27. novembra 1998, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Lenart:
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Lenart dobile naslednje število glasov:
------------------------------------------------------------------
Glasov   % glasov  Št.  Ime liste
------------------------------------------------------------------
983       25.4  1.   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
537       13.9  2.   SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
74        1.9  3.   LISTA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV
578       14.9  4.   SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
301       7.7  5.   ZELENI SLOVENIJE
74        1.9  6.   SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
393       10.1  7.   LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOV. 
                GORIC
85        2.2  8.   DeSUS
641       16.5  9.   LDS
29        0.7  10.  STANISLAV SENEKOVIČ IN SKUPINA 
                VOLIVCEV
184       4.7  11.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
------------------------------------------------------------------
3879
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 10 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
volilna enota 1:
volilni količnik: 161.000000
------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov   MA   % ostan.   Ime liste
------------------------------------------------------------------------------
349     21.7   2   16.8     1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
                      izvoljena sta:
                      Franc BREZNIK, roj. 2. 12. 1942,
                      naslov: Pot na Kamenšak 24, Lenart
                      Marija ZLODEJ, roj. 8. 12. 1957,
                      naslov: Pot na Kamenšak 4, Lenart
183     11.4   1   13.7     2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 
                      SLOVENIJE
                      izvoljen je:
                      Franc KRIVEC, roj. 18. 12. 1951,
                      naslov: Pot na Kamenšak 13, Lenart
74      4.6   0   46.0     3. LISTA OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV
230     14.3   1   42.9     4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
                      izvoljen je:
                      Milan DOKL, roj. 26. 9. 1954,
                      naslov: Ul. heroja Lacka 59, Lenart
104      6.5   0   64.6     5. ZELENI SLOVENIJE
35      2.2   0   21.7     6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
156      9.7   0   96.9     7. LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
                      SLOV. GORIC
45      2.8   0   28.0     8. DeSUS
357     22.2   2   21.7     9. LDS
                      izvoljena sta:
                      Janez ERJAVEC, roj. 29. 9. 1949,
                      naslov: Prežihova 8, Lenart
                      Miroslav BAUMAN, roj. 18. 7. 1945,
                      naslov: Kraigherjeva 8, Lenart
77      4.8   0   47.8     11. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH 
                      DEMOKRATOV
------------------------------------------------------------------------------
1610          6
------------------------------------------------------------------------------
volilna enota 2:
volilni količnik: 135.800000
---------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov   MA   % ostan.   Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------
238     35.1   1   75.3     1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
                     izvoljen je:
                     Ivan ŠPINDLER, roj. 12. 11. 1951,
                     naslov: Jurovski Dol 3, Jurovski Dol
116     17.1   0   85.4     2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
99      14.6   0   72.9     4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
34      5.0   0   25.0     5. ZELENI SLOVENIJE
61      9.0   0   44.9     7. LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOV. 
                     GORIC
7       1.0   0   5.2     8. DeSUS
47      6.9   0   34.6     9. LDS
29      4.3   0   21.4     10. STANISLAV SENEKOVIČ IN SKUPINA 
                     VOLIVCEV
48      7.1   0   35.3     11. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
---------------------------------------------------------------------------------
679          1
---------------------------------------------------------------------------------
volilna enota 3:
volilni količnik: 159.200000
---------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov   MA   % ostan.   Ime liste
---------------------------------------------------------------------------
195     24.5   1   22.5     1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
                      izvoljen je:
                      Darko FRAS, roj. 12. 10. 1967,
                      naslov: Zg. Porčič 117, Sv. 
                      Trojica v Slov. goricah
128     16.1   0   80.4     2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 
                      SLOVENIJE
139     17.5   0   87.3     4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
89      11.2   0   55.9     5. ZELENI SLOVENIJE
39      4.9   0   24.5     6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
88      11.1   0   55.3     7. LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
                      SLOV. GORIC
16      2.0   0   10.1     8. DeSUS
75      9.4   0   47.1     9. LDS
27      3.4   0   17.0     11. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH 
                      DEMOKRATOV
---------------------------------------------------------------------------
796          1
---------------------------------------------------------------------------
volilna enota 4:
količnik: 158.800000
---------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov   MA   % ostan.   Ime liste
---------------------------------------------------------------------------
201     25.35   1   26.8     1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
                     izvoljen je:
                     Franc JURŠA, roj. 5. 7. 1957,
                     naslov: Sp. Voličina 97, Voličina
110     13.9   0   69.3     2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA 
                     SLOVENIJE
110     13.9   0   69.3     4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
74      9.3   0   46.6     5. ZELENI SLOVENIJE
88      11.1   0   55.4     7. LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
                     SLOV. GORIC
17      2.1   0   10.7     8. DeSUS
162     20.4   1   2.0     9. LDS
                     izvoljena je:
                     Anica FEKONJA, roj. 17. 6. 1968,
                     naslov: Zavrh 28, Voličina
32      4.0   0   20.2     11. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
                     DEMOKRATOV
---------------------------------------------------------------------------
794          2
---------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 15 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh 4 volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh 4 volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 33 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 30 količnikov naslednje:
---------------------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Količnik  Lista    Ime liste
---------------------------------------------------------------------------
1   983.00   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2   641.00   2      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3   578.00   4      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4   537.00   3      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
5   491.50   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6   393.00   9      LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENSKIH GORIC
7   327.67   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8   320.50   2      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
9   301.00   7      ZELENI SLOVENIJE
10   289.00   4      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
11   268.50   3      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
12   345.75   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
13   213.67   2      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
14   196.60   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
15   196.50   9      LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENSKIH GORIC
16   192.67   4      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
17   184.00   6      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
18   179.00   3      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
19   163.83   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20   160.25   2      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
21   150.50   7      ZELENI SLOVENIJE
22   144.50   4      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
23   140.43   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
24   134.25   3      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
25   131.00   9      LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENSKIH GORIC
26   128.20   2      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
27   122.88   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
28   115.60   4      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
29   109.22   1      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
30   107.40   3      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
---------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Lenart dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
----------------------------------------------------------------------------------
Ime liste        VE     Izvoljen je:
----------------------------------------------------------------------------------
1 SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA     2     Mira ROTMAN, roj. 26. 11. 1969,
                  naslov: Sp. Gasteraj 8, Jurovski Dol
2 LIBERALNA
DEMOKRACIJA
SLOVENIJE        3     Franc RAJTER, roj. 24. 10. 1937,
                  naslov: Slovenska 10, Sv. Trojica v S.g.
4 SLOVENSKI
KRŠČANSKI
DEMOKRATI        3     Aleksander GUNGL, roj. 1.8.1972,
                  naslov: Zg. Porčič 120, Sv. Trojica v S.g.
3 SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE   2     Jožef ŠKRLEC, roj. 29. 2. 1940,
                  naslov: Zg. Partinje 38, Jurovski Dol
1 SLOVENSKA
LJUDSKA STRANKA     4     Zvonko ČUČEK, roj. 20. 2. 1959,
                  naslov: Črmljenšak 38, Voličina
9 LISTA
ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ
SLOVENSKIH GORIC    1     Drago ZORGER, roj. 2. 3. 1951,
                  naslov: Ul. heroja Lacka 71, Lenart
7 ZELENI SLOVENIJE   1     Srečko ŠALAMUN, roj. 10. 1. 1960,
                  naslov: Jurovska c. 18, Lenart
4 SLOVENSKI
KRŠČANSKI DEMOKRATI   2     Božo KREN, roj. 16. 10. 1965,
                  naslov: Zg. Partinje 59, Jurovski Dol
3 SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE    3     Freny PADOVNIK, roj. 5. 8. 1945,
                  naslov: Zg. Senarska 13 b, Sv. Trojica v Slov. 
                  goricah
9 LISTA ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ
SLOVENSKIH GORIC    4     Franc ŠIROVNIK, roj. 123. 11. 1958,
                  naslov: Dolge njive 21a, Voličina
4 SLOVENSKI
KRŠČANSKI DEMOKRATI   4     Stanko KRANVOGEL, roj. 15. 1. 1949,
                  naslov: Zavrh 97a, Voličina
6 ZDRUŽENA
LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV       1     Marjan TOŠ, roj. 16. 9. 1957,
                  naslov: Strma pot 23, Lenart
3 SOCIALDEMOKRATSKA
STRANKA SLOVENIJE    1     Jožef GRIVEC, roj. 13. 3.1945,
                  naslov: Radehova 18, Lenart
7 ZELENI SLOVENIJE   3     Mitja JENSTERLE, roj. 22. 10. 1962,
                  naslov: Gočova 3, Sv. Trojica v Slov. goricah
9 LISTA ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ         2     Dominik RAJŠP,
SLOVENSKIH GORIC          roj. 18. 7. 1953,
                  naslov: Varda 23, Jurovski Dol
----------------------------------------------------------------------------------
IV
Člani Občinskega sveta občine Lenart, izvoljeni na volitvah, 22. novembra 1998, so:
-----------------------------------------------------------------------
Volilna
enota            Ime in priimek  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------
1    Franc BREZNIK    1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1    Marija ZLODEJ    1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1    Franc KRIVEC    3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1    Jožef GRIVEC    3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1    Milan DOKL     4 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1    Srečko ŠALAMUN   7 ZELENI SLOVENIJE
1    Drago ZORGER    9 LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOV. GORIC
1    Janez ERJAVEC    2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1    Miroslav BAUMAN   2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1    Marjan TOŠ     6 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2    Ivan ŠPINDLER    1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2    Mira ROTMAN     1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2    Jožef ŠKRLEC    3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
2    Božo KREN      4 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
2    Dominik RAJŠP    9 LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOV. GORIC
3    Darko FRAS     1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3    Frenky PADOVNIK   3 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
3    Aleksander GUNGL  4 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3    Mitja JENSTERLE   7 ZELENI SLOVENIJE
3    Franc RAJTER    2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4    Franc JURŠA     1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4    Zvonko ČUČEK    1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5    Stanko KRANVOGEL  4 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
4    Franc ŠIROVNIK   9 LISTA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOV. GORIC
4    Anica FEKONJA    2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
-----------------------------------------------------------------------
Št. 00607-1/98-25/13
Lenart, dne 27. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Lenart
Breda Cerjak Firbas l.r.

AAA Zlata odličnost