Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4624. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Laško za leto 1999, stran 8502.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 9. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 37. seji dne 16. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Laško za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Laško za leto 1999 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi realiziranih proračunskih odhodkov Občine Laško za leto 1998, vendar najdlje do 31. 3. 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po realiziranih odhodkih za leto 1998. Realizirajo se tudi naloge v izvajanju po že sklenjenih pogodbah iz predhodnega leta.
3. člen
Iz načina financiranja, opredeljenega v 2. členu, so izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko v višini, kot so bila pridobljena.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Laško za leto 1999 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Občine Laško za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 40302-2/98-5-1
Laško, dne 16. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost