Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4604. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, stran 8492.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno, ki ga je pod št. 291/98 izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 8/91, 54/94) ter srednjeročnega družbenega plana občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša na spremembo in ukinitev pešpoti, lokacijo avtobusne postaje in ukinitev TP.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu KS Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Ostrožno naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-269/98
Celje, dne 16. decembra 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost