Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4600. Sklep o razrešitvah in imenovanjih, stran 8490.

Na podlagi sklepa 7. seje Republiške volilne komisije z dne 1. 10. 1997 v zvezi z določbami 33. in 34. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) izdajam
S K L E P
o razrešitvah in imenovanjih
v 5. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
se razreši:
- dolžnosti namestnika člana:
Matej Bizjak
in imenuje:
- za namestnika člana:
Ivan Kuhar, roj. 1945, stanujoč Ob Sotočju 16, Ljubljana
v 6. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
se razreši:
- dolžnosti člana:
Janez Pečnik
in imenuje:
- za člana:
Metod Rosc, roj. 1966, stanujoč Praprotnikova 21, Mozirje.
v 1. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
se razreši:
- dolžnosti predsednika:
Andrej Benkovič
in imenuje
- za predsednico:
Karin Ščap Gubič, roj. 1968, stanujoča Kidričeva 2, Lendava
- za namestnico predsednice:
Marija Ternar, roj. 1960, stanujoča Tomšičeva 2, Lendava
v 6. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se namesto Ivana Zalarja imenuje:
- za članico:
Nada Rus, roj. 1955, stanujoča Vrhovci cesta X 4 a, Ljubljana
v 10. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
- dolžnosti namestnika predsednika:
Igor Šoltes
in imenuje:
- za namestnico predsednika:
Marija Remškar, roj. 1964, stanujoča Tržaška c. 453 a, Ljubljana
v 8. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se imenuje:
- za namestnika člana:
Matej Bizjak, roj. 1975, stanujoč Ul. Zofke Kvedrove 20, Ljubljana.
Št. 1-1/97-98
Ljubljana, dne 14. decembra 1998.
Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost