Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4599. Sklep o dopolnitvi sklepa o kontroli poslovanja bank in hranilnic, stran 8490.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o kontroli poslovanja bank in hranilnic
1
V sklep o kontroli poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/92) se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
“Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice tujih bank.
V primeru podružnice banke države članice se s kapitalom iz 3. točke tega sklepa razume varstveni depozit iz tretjega odstavka 9. točke sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 53/94, 2/95 in 89/98).
V primeru podružnice banke države članice se način in obseg kontrole iz 2. in 3. točke tega sklepa, ki jo izvaja Banka Slovenije, lahko določi v sporazumu o medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij z organi, pristojnimi za nadzor banke države članice.”
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. decembra 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost