Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4585. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 1999, stran 8476.

Na podlagi 7.b člena zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 1999
1. člen
Ta ureba določa valorizacijo katastrskega dohodka in količnik za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 1999.
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se ugotovi na podlagi cen, ki jih je ugotovil Statistični urad Republike Slovenije in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, in sicer:
– za pridelke in prirastek lesne mase: na podlagi poprečnih cen iz leta 1997, valoriziranih s količnikom, ugotovljenih na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1996 in 1997;
– za materialne stroške: na podlagi poprečnih nabavnih cen iz leta 1997, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi rasti teh cen v letu 1996 in 1997.
Katastrski dohodek, ugotovljen z lestvicami katastrskega dohodka iz 1. člena odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 38/89), s 1. členom odloka o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 42/89 in Uradni list RS, št. 47/90, 33/91, 62/92) in s 1. členom uredbe o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 72/93), se v vseh katastrskih okrajih za vse katastrske kulture valorizira s količnikom 1,09.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-14/98-1
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.