Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4523. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žužemberk, stran 7502.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Žužemberk
Občinska volilna komisija občine Žužemberk je na seji dne 23. novembra 1998 in 7. decembra, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana, na volitvah 22. novembra 1998 in 6. decembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.
I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico voliti skupaj 3528 volivcev, od tega:
a) 3528 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 2378 volivcev ali 67,40% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2375 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
c) 3 volivci so glasovali po pošti.
II
Za volitve župana je bilo oddanih 2378 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 117 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-------------------------------------------
Kandidat      Št. glasov   % glasov
-------------------------------------------
1. Jože Papež       935    41,35%
2. Janko Skube      127     5,62%
3. Franc Škufca     1097    48,52%
4. Franc Jarc       102     4,51%
-------------------------------------------
III
Ker noben kandidat ni dobil večine glasov, je Občinska volilna komisija občine Žužemberk razpisala drugi krog volitev za župana, v nedeljo, 6. decembra 1998, in sicer med kandidatoma, ki sta dobila v prvem krogu največ glasov:
1. Franc Škufca
2. Jože Papež.
IV
1. Na volitvah 6. decembra 1998 je imelo pravico voliti skupaj 3521 volivcev, od tega:
a) 3521 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj je skupaj 2472 volivcev ali 70,21%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2466 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 6 volivcev glasovalo po pošti.
V
Za volitve župana je bilo oddanih 2472 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 40 glasovnic neveljavnih.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
Kandidat       Št. glasov    % glasov
1. Franc Škufca   1366        56,17%
2. Jože Papež    1066       43,83%.
VI
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ugotovila, da je za župana Občine Žužemberk izvoljen
Franc ŠKUFCA, roj. 12. 11. 1960, stanujoč Malo Lipje 5, ker je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 008-001-42/98-18
Novo mesto, dne 7. decembra 1998.
Predsednica
Občinske volilnekomisije
občine Žužemberk
Dragica Papež l. r
Člani:
Dragutin Podolski l. r.
Franci Hrovat l. r.
Marjeta Zupančič l. r.