Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4415. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi, stran 7420.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90, 45/90, 10/91, 17/91-I, 13/93 in 66/93) in v zvezi z 9. členom pravilnika o načinu prevoza nevarnih snovi v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 82/90) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi
1. člen
V odredbi o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 56/92) se v 1. členu pika nadomesti s podpičjem in doda se nova tretja točka, ki glasi:
“3. ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d.d., Ljubljana, Bohoričeva 22a.”
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“ZVD, Zavod za varstvo pri delu, d.d., opravlja posebne preglede samo za prevoz radioaktivnih snovi.”
2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0001/7-1-1460/98
Ljubljana, dne 11. decembra 1998.
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.