Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4374. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi, stran 7174.

Na podlagi četrtega odstavka 77. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/97 – odl. US), 55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi
1. člen
V uredbi o namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/93 in 72/95) se v 1. členu za besedami ‘specialne operativne tehnike‘ dodajo besede ‘ter druga naročila zaupne narave‘.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena, tretjem odstavku 3. člena in drugem odstavku 4. člena se za besedo ‘tudi‘ doda besedilo: ‘pripadajoči kompleti rezervnih delov, orodij in opreme‘.
3. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
‘4.a člen
Za naročilo zaupne narave se šteje nakup ali najem objektov in prostorov, ki so posebnega pomena za obrambo ali varnost države (objekti in prostori za delovanje sistema poveljevanja in nadzora, telekomunikacij, elektronskega bojevanja, vojaška letališča, raketni in radarski položaji, skladišča oborožitve in vojaške opreme). Za naročilo zaupne narave se šteje tudi nakup ali najem objektov in prostorov, ki se uporabljajo izključno za potrebe operativnega dela Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve ter Slovenske obveščevalno varnostne agencije‘.
4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 833-01/98-2
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina