Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4334. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999, stran 7134.

Na podlagi 20. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 v nadaljevanju: GZS) ter 57. člena statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95) in na predloga Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije z dne 24. 11. 1998 je Skupščina GZS na 5. seji dne 1. 12. 1998 sprejela
S K L E P
o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999
1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št. 14/90) in 2. členom statuta GZS (GG, št. 5/95).
Zavezanci so tudi člani, ki so se prostovoljno vključili v GZS.
2
Osnova za obračun članskega prispevka:
Osnova za obračun letnega članskega prispevka za leto 1999 je v skladu s 19. členom statuta GZS seštevek amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1998.
V skladu z 19. členom statuta GZS se s tem sklepom določita pavšalni znesek članskega prispevka in oprostitev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih vrednost osnove iz prejšnjega odstavka te točke ali vrednosti letnih prihodkov ne dosegata zneska določenega s tem sklepom.
Poračun članskega prispevka za leto 1999 se izvrši po prejemu podatkov iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1999.
3
Zavezanci se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač v letu 1998 znaša najmanj 1,700.000 SIT,
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač v letu 1998 je nižja od 1,700.000 SIT.
4
Stopnja članskega prispevka:
Zavezancem iz prve alinee 3. točke tega sklepa se mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 0,24% od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa sorazmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja.
Zavezancem iz druge alinee 3. točke tega sklepa se obračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.500 SIT mesečno.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke tega sklepa, katerih prihodki iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1998 ne presegajo 1,800.000 SIT letno, so oproščeni plačila članskega prispevka.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke tega sklepa, katerih nabavna vrednot blaga iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1998 predstavlja več kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1998 do 10,000.000 SIT so oproščeni plačila članskega prispevka.
5
Dvojno članstvo:
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi obrtno oziroma obrti podobno dejavnost (člani GZS in Obrtne zbornice Slovenije), se članski prispevek obračuna na podlagi izjave o deležu neobrtne dejavnosti na naslednji način:
– če znaša delež neobrtne dejavnosti do 20%, je zavezanec oproščen plačila članskega prispevka;
– če znaša delež neobrtne dejavnosti od vključno 20% do vključno 80%, se zavezancu določi članski prispevek v višini 50% članskega prispevka po 4. točki tega sklepa;
– če znaša delež neobrtne dejavnosti nad 80%, se zavezancu obračuna polni članski prispevek po 4. točki tega sklepa.
6
Zapadlost plačil članskega prispevka:
Zavezanci iz 1. točke – samostojni podjetniki posamezniki plačujejo članski prispevek v skladu s 4. točko v 12 obrokih do 15. v mesecu za tekoči mesec.
Zavezanci iz prve alinee 3. točke – gospodarske družbe plačujejo članski prispevek v 12 obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec na žiro račun GZS 50101-849-91251.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske družbe (pavšalisti), plačujejo članski prispevek v skladu z drugim odstavkom 4. točke, in sicer v maju 1999 za obdobje januar–junij 1999 in v oktobru 1999 za obdobje julij–december 1999 neposredno na žiro račun GZS 50101-849-91251.
7
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega prispevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v skladu z odločitvijo organov upravljanja.
8
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članskega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Glasu gospodarstva ter velja za leto 1999.
Predsednik
Skupščine Gospodarske
zbornice Slovenije
Andrej Šegula l. r.

AAA Zlata odličnost