Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 7131.

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki glasi:
“4.a člen
Dohodek in prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95, 14/96 in 44/96) osnova za davek lahko zmanjšana za normirane stroške, se kot bruto dohodek oziroma prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, določena v odločbi o odmeri dohodnine.”
2. člen
Za poglavjem “VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV” se doda novo poglavje VIII.A, ki glasi:
“VIII.A RAVNANJE Z ZADEVAMI O DOLOČITVI PLAČIL
20.a člen
Pristojni občinski organi so z zadevami o določitvi plačil dolžni ravnati v skladu s pravili, ki jih določa predpis o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
Zadeve o določitvi plačil staršev morajo upravni organi hraniti najmanj pet let.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 602-14/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport