Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4322. Zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D), stran 7082.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1998.
Št. 001-22-100/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-D)
1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) se četrti odstavek 41. člena dopolni tako, da se glasi:
“(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da traja prepoved tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz prvega odstavka tega člena. Prepoved ne sme trajati več kot dve leti, razen v primerih iz drugega odstavka 250. člena in prve alinee tretjega odstavka 449. člena tega zakona, ko prepoved ne sme trajati več kot šest mesecev.“
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/92-1/34
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost