Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4288. Razpis za dodelitev koncesije, stran 7014.

Na podlagi prvega odstavka 47. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. U-I-22/94-15, Uradni list RS, št. 39/95, odl. U-I-34/94, Uradni list RS, št. 18/98 in U-I-243/95-13, Uradni list RS, št. 35/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 87. seji 3. decembra 1998 sprejela sklep, da objavi
R A Z P I S
za dodelitev koncesije
I
Koncesija bo dodeljena za redni študij po dodiplomskih študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.
Dodeljevala se bo najmanj za čas študija ene vpisne generacije od študijskega leta 1999/2000 naprej.
II
Na razpis se lahko prijavi zasebni visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z zakonom o visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo in šport,
4. študij izvaja tako, da stroški na študenta za posamezni letnik niso večji, kot so povprečni stroški istovrstnega študijskega področja v Republiki Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za redni študij ne bodo zaračunavali šolnine.
III
Pisni prijavi je treba poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev priložiti:
– poimenski seznam visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijskem letu 1998/99, s podatki o izobrazbi, izvolitvi v naziv, vrsti delovnega oziroma pogodbenega razmerja, delovnem času (polni, krajši) in pedagoški obremenitvi,
– natančno statistično poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 1998/99 (po letnikih, načinu študija, spolu, starosti, srednješolski oziroma višješolski izobrazbi, uspehu v srednji oziroma višji šoli, prehodnosti med letniki in stalnem prebivališču),
– natančne podatke o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 1998/99 (prikazane po elementih iz 5. člena pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu; Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih financiranja,
– podatke o šolnini za posamezni letnik in morebitnih drugih prispevkih za študij v študijskem letu 1998/99,
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot je določeno v točki II.4,
– pravila, po katerih visokošolski zavod spremlja in ocenjuje kakovost študijskega in raziskovalnega dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 1999/2000.
IV
Prijave – poslati jih je treba v zaprti ovojnici s pripisom »Dodelitev koncesije« – sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer osem dni po objavi razpisa.
V
Izbirni postopek bo vodila komisija, imenovana s sklepom vlade.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije.
VI
Z izbranim(i) visokošolskim(i) zavodom(i) bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 1999.
Št. 623-09/98-1
Ljubljana, dne 3. decembra 1998
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti