Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998, stran 6999.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998
Občinska volilna komisija občine Turnišče je na seji dne 23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Turnišče:
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Turnišče dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.  Št.
          liste  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
643    36,1   1    Slovenska ljudska stranka
88     4,9   2    Demokratska stranka Slovenije
445    25,0   3    Slovenski krščanski demokrati
71     4,0   4    Demokratična stranka
              upokojencev Slovenije
385    21,6   5    Lista za razvoj občine
149    8,4   6    Socialdemokratska stranka
-----------------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 7 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota št. 1
Volilni količnik 148.500000
-----------------------------------------------------------------------------------
Glasov % gl.  MA  % ost.  Št.
                liste  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
418  35,2   2   81,5   1    Slovenska ljudska stranka
                     Izvoljena sta:
                     Jožef Kocet, roj. 10. 1. 1946
                     naslov: Mladinska 15, 9224
                     Turnišče
                     Jože Magdič, roj. 6. 3. 1961
                     naslov: Renkovci 155, 9224
                     Turnišče
61   5,1   0   41,1   2     Demokratska stranka Slovenije
268  22,6   1   80,5   3     Slovenski krščanski demokrati
                     Izvoljen je:
                     Franc Režonja, roj. 1. 4. 1958
                     naslov: Renkovci 81, 9224
                     Turnišče
43  3,6    0  29,0   4     Demokratična stranka
                     upokojencev Slovenije
298 25,1    2   0,7   5     Lista za razvoj občine
                     Izvoljena sta:
                     Jožef Bence, roj. 9. 11. 1955
                     naslov: Štefana Kovača 19,
                     9224 Turnišče
                     Metod Cigut, roj. 15. 8. 1959
                     naslov: Renkovci 52/d, 9224
                     Turnišče
100  8,4    0  67,3    6     Socialdemokratska stranka
-----------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota št. 2
Volilni količnik 118.600000
-----------------------------------------------------------------------------------
Glasov % gl.  MA  % ost.  Št.
                liste  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
225  37,9   1   89,7   1    Slovenska ljudska stranka
                     Izvoljen je:
                     Štefan Pucko, roj. 28. 11.1954
                     naslov: Nedelica 61, 9224 
                     Turnišče
27  4,6    0   22,8   2    Demokratska stranka Slovenije
177 29,8    1   49,2   3    Slovenski krščanski demokrati
                     Izvoljen je:
                     Stanislav Zver, roj. 6. 2. 1963
                     naslov: Gomilica 134, 9224
                     Turnišče
28  4,7    0  23,6    4    Demokratična stranka
                     upokojencev Slovenije
87  14,7    0  73,4    5    Lista za razvoj občine
49  8,3    0  41,3    6    Socialdemokratska stranka
-----------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 6 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 18 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 18 količnikov naslednje:
-----------------------------------------------------------------------------------
Z. št.  Količnik  Št.
           liste   Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
1      643,00  1     Slovenska ljudska stranka
2      445,00  3     Slovenski krščanski demokrati
3      385,00  5     Lista za razvoj občine
4      321,50  1     Slovenska ljudska stranka
5      222,50  3     Slovenski krščanski demokrati
6      214,33  1     Slovenska ljudska stranka
7      192,50  5     Lista za razvoj občine
8      160,75  1     Slovenska ljudska stranka
9      149,00  6     Socialdemokratska stranka
10     148,33  3     Slovenski krščanski demokrati
11     128,60  1     Slovenska ljudska stranka
12     128,33  5     Lista za razvoj občine
13     111,25  3     Slovenski krščanski demokrati
14     107,17  1     Slovenska ljudska stranka
15      96,25  5     Lista za razvoj občine
16      91,86  1     Slovenska ljudska stranka
17      89,00  3     Slovenski krščanski demokrati
18      88,00  2     Demokratska stranka Slovenije
-----------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Turnišče dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
-----------------------------------------------------------------------------------
Št.                 Vol.  Izvoljen je:
Liste  Ime, priimek,       enota  ime, priimek, roj., biv.
-----------------------------------------------------------------------------------
1    Slovenska ljudska stranka  1    Alojz Lebar, roj. 17. 5. 1959
                       naslov: Mladinska 27, 9224
                       Turnišče
1    Slovenska ljudska stranka  2    Jožef Koznicov, roj. 11. 6.
                       1966
                       naslov: Gomilica 19, 9224
                       Turnišče
3    Slovenski krščanski     1    Klavdij Novič, roj. 8. 9. 1956
     demokrati              naslov: Štefana Kovača 38,
                       Turnišče
3.    Slovenski krščanski     2    Ivan Prša, roj. 21. 6. 1963
     demokrati              naslov: Nedelica 152, 9224
                       Turnišče
5.    Lista za razvoj občine   2    Jožef Hanc, roj. 26. 4. 1958
                       naslov: Gomilica 135, 9224
                       Turnišče
6    Socialdemokratska stranka  1    Štefan Matjašec,
                       roj. 19. 4. 1940
                       naslov: Štefana Kovača 91,
                       9224 Turnišče
Člani Občinskega sveta občine Turnišče, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
-----------------------------------------------------------------------------------
Vol.             Št.
Enota  Ime in priimek   liste  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
1    Jožef Kocet      1   Slovenska ljudska stranka
1    Jože Magdič      1   Slovenska ljudska stranka
1    Alojz Lebar      1   Slovenska ljudska stranka
1    Franc Režonja     3   Slovenski krščanski demokrati
1    Klavdij Novič     3   Slovenski krščanski demokrati
1    Jožef Bence      5   Lista za razvoj občine
1    Metod Cigut      5   Lista za razvoj občine
1    Štefan Matjašec    6   Socialdemokratska stranka
2    Štefan Pucko     1   Slovenska ljudska stranka
2    Jožef Koznicov    1   Slovenska ljudska stranka
2    Stanislav Zver    3   Slovenski krščanski demokrati
2    Ivan Prša       3   Slovenski krščanski demokrati
2    Jožef Hanc      5   Lista za razvoj občine
-----------------------------------------------------------------------------------
Št. 71/98
Turnišče, dne 23. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Turnišče
Jasna Bračič Szabó l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti