Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4278. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998, stran 6997.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998
Občinska volilna komisija Turnišče je na seji dne 23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Turnišče ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Glasovanje je potekalo v občini Turnišče na 4 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17., 18. in 19. 11. 1998, skupaj na 5 voliščih.
2. Predčasno je glasovalo 6 volivcev, po pošti je glasovalo 6 volivcev.
3. Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) Krajevna skupnost Turnišče:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 1220 volivcev
– glasovalo je 914 volivcev ali 74,91% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo               863 glasovnic
– neveljavnih je bilo               51 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                       glasov
 1. Danica Kocet, 16. 1. 1949, Turnišče, Mladinska 15              464
 2. Franc Lutar, 14. 8. 1942, Turnišče, Ob potoku 2               334
 3. Štefan Matjašec, 19. 4. 1940, Turnišče, Štefana Kovača 91          307
 4. Ivan Balažic, 14. 5. 1932, Turnišče, Štefana Kovača 130           217
 5. Alojz Čiček, 6. 6. 1951, Turnišče, Mladinska 25               423
 6. Ladislav Seči, 25. 4. 1956, Turnišče, Štefana Raja 15            331
 7. Ivan Markoja, 2. 7. 1943, Turnišče, Štefana Kovača 76            182
 8. Milan Špilak, 25. 5. 1962, Turnišče, Ulica 4. maja 13            239
 9. Anton Žalik, 4. 6. 1961, Turnišče, Ul. 4. maja 5              241
10. Milan Horvat, 6. 6. 1960, Turnišče, Cvetna 5                232
11. Marjan Zver, 8. 6. 1954, Turnišče, Štefana Kovača 62            132
12. Jožefa Režonja, 3. 7. 1953, Turnišče,
  Štefana Kovača 29                              273
13. Alojz Lebar, 17. 5. 1959, Turnišče, Mladinska 27              429
14. Alojz Miholič, 28. 7. 1940, Turnišče, Štefana Kovača 63           278
15. Anton Sep, 25. 2. 1945, Turnišče, Mladinska 17               317
16. Izidor Balažic, 4. 4. 1961, Turnišče, Štefana Kovača 130          248
17. Metod Tuksar, 14. 7. 1955, Turnišče, Mladinska 23              113
18. Matej Pucko, 23. 3. 1973, Turnišče, Štefana Raja 6             333
19. Ivan Dravec, 25. 4. 1949, Turnišče, Poljska 4                275
20. Angela Gorjan, 23. 2. 1943, Turnišče, Panonska 1              408
21. Ivan Zadravec, 19. 4. 1950, Turnišče, Štefana Raja 9            110
22. Ignac Berden, 26. 2. 1957, Turnišče, Prvomajska 10             178
23. Štefan Režonja, 11. 6. 1953, Turnišče, Ulica 25. maja 8           160
24. Ivan Špilak, 10. 6. 1969, Turnišče, Gajska 3                383
-----------------------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta Krajevne skupnosti Turnišče izvoljeni:
1. Danica Kocet, 16. 1. 1949, Turnišče, Mladinska 15
2. Alojz Lebar, 17. 5. 1959, Turnišče, Mladinska 27
3. Alojz Čiček, 6. 6. 1951, Turnišče, Mladinska 25
4. Angela Gorjan, 23. 2. 1943, Turnišče, Panonska 1
5. Ivan Špilak, 10. 6. 1969, Turnišče, Gajska 3
6. Franc Lutar, 14. 8. 1942, Turnišče, Ob potoku 2
7. Matej Pucko, 23. 3. 1973, Turnišče, Štefana Raja 6
8. Ladislav Seči, 25. 4. 1956, Turnišče, Štefana Raja 15
9. Anton Sep, 25. 2. 1945, Turnišče, Mladinska 17
b) Krajevna skupnost Gomilica
– v volilni imenik je bilo vpisanih 548 volivcev
– glasovalo je 334 volivcev ali 60,94% vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo               311 glasovnic
– neveljavnih je bilo              23 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                       glasov
 1. Jožef Zver, 1. 6. 1953, Gomilica 148/a                    89
 2. Jožef Horvat, 23. 2. 1949, Gomilica 15/a                   56
 3. Štefan Mertik, 10. 6. 1972, Gomilica 26                   120
 4. Bojan Sobočan, 15. 12. 1976, Gomilica 96/a                 105
 5. Jožef Raj, 5. 12. 1952, Gomilica 67                     76
 6. Štefan Kelenc, 27. 12. 1959, Gomilica 31                   95
 7. Jožef Prša, 7. 7. 1967, Gomilica 108                    115
 8. Stanislav Čizmazija, 26. 3. 1965, Gomilica 21/b               91
 9. Franc Denša, 12. 2. 1956, Gomilica 51                    102
10. Jožef Zadravec, 15. 2. 1967, Gomilica 94                   98
11. Franc Matjašec, 15. 9. 1968, Gomilica 114                  64
12. Štefan Ftičar, 2. 5. 1955, Gomilica 11                   188
13. Jožef Koznicov, 11. 6. 1966, Gomilica 19                  141
14. Stanislav Zver, 6. 2. 1963, Gomilica 134                  198
15. Anton Tivadar, 21. 2. 1959, Gomilica 123                  125
16. Milan Mertik, 28. 9. 1964, Gomilica 12/a                  142
17. Jožef Maroša, 30. 12. 1945, Gomilica 110                  127
-----------------------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Turnišče, kot člani Sveta krajevne skupnosti Gomilica izvoljeni:
1. Stanislav Zver, 6. 2. 1963, Gomilica 134
2. Štefan Ftičar, 2. 5. 1955, Gomilica 11
3. Milan Mertik, 28. 9. 1964, Gomilica 12/a
4. Jožef Koznicov, 11. 6. 1966, Gomilica 19
5. Jožef Maroša, 30. 12. 1945, Gomilica 110
6. Anton Tivadar, 21. 2. 1959, Gomilica 123
7. Štefan Mertik, 10. 6. 1972, Gomilica 26
c) Krajevna skupnost Nedelica
– v volilni imenik je bilo vpisanih 478 volivcev
– glasovalo je 320 volivcev, ali 66,94% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati
– veljavnih je bilo                298 glasovnic
– neveljavnih je bilo                22 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                       glasov
1. Anton Nežič, 31. 3. 1963, Nedelica 153                    182
2. Štefan Pucko, 28. 11. 1954, Nedelica 61                   196
3. Alojz Trojak, 1. 6. 1956, Nedelica 58                    112
4. Franc Gjerkeš, 6. 1. 1955, Nedelica 71/a                   112
5. Slavko Žižek, 3. 9. 1964, Nedelica 102                    205
6. Danica Černi, 3. 9. 1970, Nedelica 37                    114
7. Marjan Žižek, 13. 4. 1960, Nedelica 5                    132
8. Štefan Gjerkeš, 7. 9. 1967, Nedelica 51/a                  119
9. Jožef Rajtar, 18. 4. 1966, Nedelica 1                     63
10. Andrej Sarjaš, 3. 11. 1970, Nedelica 56                   120
11. Alojz Magdič, 23. 1. 1942, Nedelica 143                   66
12. Jožef Čeh, 21. 12. 1966, Nedelica 150/a                   137
13. Franc Šimon, 4. 10. 1952, Nedelica 79                    136
14. Darko Vuk, 30. 3. 1961, Nedelica 42                     114
-----------------------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta Krajevne skupnosti Nedelica izvoljeni:
1. Slavko Žižek, 3. 9. 1964, Nedelica 102
2. Štefan Pucko, 28. 11. 1954, Nedelica 61
3. Anton Nežič, 31. 3. 1963, Nedelica 153
4. Jožef Čeh, 21. 12. 1966, Nedelica 150/a
5. Franc Šimon, 4. 10. 1952, Nedelica 79
6. Marjan Žižek, 13. 4. 1960, Nedelica 5
7. Andrej Sarjaš, 3. 11. 1970, Nedelica 56
d) Krajevna skupnost Renkovci
– v volilnem imeniku je bilo vpisanih 537 volivcev
– glasovalo je 391 volivcev ali 72,81% vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti
– veljavnih je bilo               369 glasovnic
– neveljavnih je bilo              22 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                       glasov
 1. Darja Koren, 13. 11. 1967, Renkovci 12/b                  200
 2. Janez Režonja, 6. 5. 1976, Renkovci 110/a                  119
 3. Zvonko Lovrenčec, 24. 2. 1962, Renkovci 133                 58
 4. Ivan Černi, 2. 2. 1950, Renkovci 15                     153
 5. Jožef Duh, 4. 3. 1952, Renkovci 1/a                     167
 6. Janez Zver, 4. 3. 1953, Renkovci 135                    190
 7. Metod Cigut, 15. 8. 1959, Renkovci 52/d                   165
 8. Tomaž Černi, 23. 6. 1976, Renkovci 58/a                   104
 9. Renata Čiček-Pantović, 9. 9. 1967, Renkovci 53/b               99
10. Franc Markoja, 9. 9. 1948, Renkovci 137                   129
12. Geza Felbar, 6. 10. 1949, Renkovci 111                   122
13. Jože Magdič, 6. 3. 1961, Renkovci 155                    245
14. Terezija Fodor, 6. 6. 1962, Renkovci 71                   105
15. Franc Litrop, 21. 9. 1951, Renkovci 109                   124
16. Mojca Cigut, 12. 5. 1972, Renkovci 133                    28
17. Igor Flucher, 26. 12. 1964, Renkovci 2/a                  200
-----------------------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija Turnišče ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Turnišče, kot člani sveta Krajevna skupnosti Renkovci izvoljeni:
1. Jože Magdič, 6. 3. 1961, Renkovci 155
2. Darja Koren, 13. 11. 1967, Renkovci 12/b
3. Igor Flucher, 26. 12. 1964, Renkovci 2/a
4. Janez Zver, 4. 3. 1953, Renkovci 135
5. Jožef Duh, 4. 3. 1952, Renkovci 1/a
6. Metod Cigut, 15. 8. 1959, Renkovci 52/d
7. Ivan Černi, 2. 2. 1950, Renkovci 15
Št. 72/98
Turnišče, dne 23. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Turnišče
Jasna Bračič Szabó l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti