Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4275. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah, stran 6992.

Občinska volilna komisija, na podlagi 90. člena, v zvezi z 114. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 20/98) in zapisnika o delu Občinske volilne komisije občine Šmarje pri Jelšah, pri ugotavljanju izida volitev v krajevnih skupnostih Občine Šmarje pri Jelšah z dne 23. novembra 1998 izdaja
P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOL - SPODNJE MESTINJE
V krajevni skupnosti se voli 5 članov.
Izid je sledeč:
Branko Petauer, 6. 1. 1969, Spodnje Mestinje 1,        42 glasov
Zlatka Pilko, 14. 6. 1956, Dol 8,               40 glasov
Štefka Stipčič, 3. 7. 1957, Dol pri Pristavi 6,        40 glasov
Ivan Pezdevšek, 5. 12. 1939,
Spodnje Mestinje 6a,                      38 glasov
Janez Lipnik, 2. 4. 1952, Dol pri Pristavi 9,         37 glasov
Martin Grudnik, 15. 9. 1954, Dol pri Pristavi 2c,       33 glasov.
V Krajevni skupnosti Dol-Spodnje Mestinje se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji kandidati:
Branko Petauer, 6. 1. 1969, Spodnje Mestinje 1,
Zlatka Pilko, 14. 6. 1956, Dol 8,
Štefka Stipčič, 3. 7. 1957, Dol pri Pristavi 6,
Ivan Pezdevšek, 5. 12. 1939, Spodnje Mestinje 6a,
Janez Lipnik, 2. 4. 1952, Dol pri Pristavi 9.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRISTAN VRH
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Vincenc Jagodič, 22. 1. 1959, Kristan Vrh 94a,         95 glasov
Marjan Mikola, 23. 3. 1955, Kristan Vrh 58,          65 glasov
Branko Murko, 26. 3. 1954, Kristan Vrh 53,           65 glasov
Vinko Čokl, 4. 12. 1965, Kristan Vrh 2,	56 glasov
Anton Turnšek, 6. 6. 1949, Kristan Vrh 32,           44 glasov
Janez Žurman, 17. 11. 1949, Kristan Vrh 73a,          27 glasov
Gorazd Šoštar, 15. 3. 1971, Kristan Vrh 55a,          24 glasov
Jožef Vozlič, 1. 1. 1966, Kristan Vrh 66,           23 glasov
Franc Zobec, 7. 7. 1965, Kristan Vrh 38b,           14 glasov.
V volilni enoti se voli 3 člane krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Vincenc Jagodič, 22. 1. 1959, Kristan Vrh 94a,
Marjan Mikola, 23. 3. 1955, Kristan Vrh 58,
Branko Murko, 26. 3. 1954, Kristan Vrh 53.
Volilna enota: 2
Ivan Drofenik, 20. 2. 1947, Hajnsko 21a,            26 glasov
Franc Strašek, 17. 9. 1938, Hajnsko 3,             22 glasov
Alojzij Anderluh, 2. 4. 1941, Hajnsko 32a,           14 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Ivan Drofenik, 20. 2. 1947, Hajnsko 21a,
Franc Strašek, 17. 9. 1938, Hajnsko 3.
Volilna enota: 3
Branko Zvonar, 16. 5. 1963, Grliče 18,            32 glasov
Herman Turnšek, 22. 11. 1942, Grliče 31,           31 glasov
Darinka Mikša, 3. 12. 1949, Grliče 25a,            22 glasov
Stanislava Potočnik, 26. 10. 1958, Grliče 38,         16 glasov
Edo Jagodič, 26. 2. 1960, Grliče 10,             12 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Branko Zvonar, 16. 5. 1963, Grliče 18,
Herman Turnšek, 22. 11. 1942, Grliče 31.
Volilna enota: 4
Jožef Korun, 23. 2. 1952, Laše 15,               28 glasov
Franc Jager, 18. 2. 1947, Laše 1b,               18 glasov
Jožef Vizjak, 21. 12. 1937, Laše 12a,             14 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Jožef Korun, 23. 2. 1952, Laše 15,
Franc Jager, 18. 2. 1947, Laše 1b.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTINJE
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Franc Jančič, 8. 11. 1962, Mestinje 49a,            93 glasov
Tomi Rumpf, 6. 4. 1968, Mestinje 42a,             79 glasov
Stanislav Pevec, 17. 4. 1971, Mestinje 36a,          57 glasov
Jože Nunčič, 30. 8. 1955, Mestinje 31a,            53 glasov
Miroslav Boštjančič, 6. 5. 1945, Mestinje 35,         43 glasov
Aleš Inkret, 19. 4. 1975, Mestinje 42,             40 glasov
Alojz Černoša, 22. 4. 1944, Mestinje 80,            31 glasov
Marija Jančič, 7. 3. 1937, Mestinje 15,            24 glasov.
V volilni enoti se voli 3 člane krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Franc Jančič, 8. 11. 1962, Mestinje 49a,
Tomi Rumpf, 6. 4. 1968, Mestinje 42a,
Stanislav Pevec, 17. 4. 1971, Mestinje 36a.
Volilna enota: 2
Roman Polajžer, 29. 12. 1961, Stranje 29,           70 glasov
Tomaž Stiplošek, 4. 10. 1971, Stranje 23b,           54 glasov
Janez Malgaj, 7. 2. 1963, Stranje 18,              9 glasov.
V volilni enoti se voli 2 člana krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Roman Polajžer, 29. 12. 1961, Stranje 29,
Tomaž Stiplošek, 4. 10. 1971, Stranje 23b.
Volilna enota: 3
Uroš Lorenčak, 8. 9. 1964, Lemberg 16,             64 glasov
Janko Strašek, 18. 5. 1964, Lemberg 10a,            61 glasov
Stanislava Mernik, 17. 10. 1957, Lemberg 18,          52 glasov.
V volilni enoti se voli 3 člane krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Uroš Lorenčak, 8. 9. 1964, Lemberg 16,
Janko Strašek, 18. 5. 1964, Lemberg 10a,
Stanislava Mernik, 17. 10. 1957, Lemberg 18.
Volilna enota: 4
Ludvik Lipovšek, 8. 4. 1949, Krtince 11b,           25 glasov
Erih Strašek, 13. 5. 1961, Krtince 22,             15 glasov
Toni Hribernik, 19. 2. 1969, Krtince 16,            14 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da je izvoljen naslednji član:
Ludvik Lipovšek, 8. 4. 1949, Krtince 11b.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SLADKA GORA
V krajevni skupnosti se voli 7 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Viljem Novak, 20. 1. 1937, Nova vas 3,             47 glasov
Jurij Gunzek, 26. 3. 1974, Nova vas 10,            28 glasov
Franc Novak, 21. 1. 1958, Pijovci 65,             22 glasov
Jožica Podgoršek, 24. 1. 1966, Pijovci 44a,          20 glasov
Ivan Škrablin, 30. 7. 1957, Sladka Gora 20,          18 glasov
Damjan Jecl, 4. 12. 1972, Sladka Gora 2,            18 glasov
Vinko Podgoršek, 12. 3. 1965, Pijovci 44a,           16 glasov
Franc Nunčič, 20. 8. 1955, Nova vas 8,             13 glasov
Leopold Černoša, ml. 4. 7. 1950, Nova vas 21,         10 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Viljem Novak, 20. 1. 1937, Nova vas 3,
Jurij Gunzek, 26. 3. 1974, Nova vas 10,
Franc Novak, 21. 1. 1958, Pijovci 65.
Volilna enota: 2
Janez Majcen, 1. 1. 1955, Polžanska vas 11,          36 glasov
Stanislav Kamplet, 11. 4. 1940,
Polžanska gorca 21,                      31 glasov
Gorazd Močnik, 20. 6. 1975,
Polžanska gorca 22,                      26 glasov
Jožef Čebular, 27. 2. 1955, Polžanska gorca 1,         24 glasov
Franc Rupnik, 7. 8. 1954, Polžanska vas 13,          22 glasov
Janez Svetelšek, 8. 5. 1971, Polžanska gorca 7,        19 glasov
Slavko Smole, 28. 1. 1958, Polžanska vas 9,          13 glasov
Bojan Dobnik, 11. 1. 1971, Polžanska vas 3,          13 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da so izvoljeni naslednji člani:
Janez Majcen, 1. 1. 1955, Polžanska vas 11,
Stanislav Kamplet, 11. 4. 1940, Polžanska gorca 21,
Gorazd Močnik, 20. 6. 1975, Polžanska gorca 22.
Volilna enota: 3
Marjan Zorin, 16. 8. 1953, Pečica 1a,             28 glasov
Jože Tratenšek, 20. 8. 1973, Pečica 37,            18 glasov
Jožef Plavčak, 20. 3. 1956, Pečica 20b,            13 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.
OVK ugotavlja, da je izvoljen naslednji član:
Marjan Zorin, 16. 8. 1953, Pečica 1a.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI ŠTEFAN
V krajevni skupnosti se voli 7 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Friderik Čoklc, 12. 10. 1944, Grobelce 38,           33 glasov
Martin Slatenšek, 25. 7. 1954, Grobelce 10,          24 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Friderik Čoklc, 12. 10. 1944, Grobelce 38.
Volilna enota: 2
Jožef Žaberl ml., 21. 2. 1961, Sveti Štefan 42,        38 glasov
Vida Volovšek, 3. 6. 1963, Sveti Štefan 6,           16 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Žaberl ml., 21. 2. 1961, Sveti Štefan 42,
Volilna enota: 3
Jožef Mužerlin, 21. 2. 1951,
Brezje pri Lekmarju 3,                     22 glasov
Branko Podrepšek, 10. 6. 1957, Lekmarje 1,           19 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Mužerlin, 21. 2. 1951, Brezje pri Lekmarju 3.
Volilna enota: 4
Branko Javeršek, 8. 3. 1963, Babna Reka 22,          21 glasov
Štefan Mužerlin, 5. 8. 1957, Babna reka 23,          20 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Branko Javeršek, 8. 3. 1963, Babna Reka 22.
Volilna enota: 5
Alojz Štancer, 13. 3. 1957, Babna Gora 16,           25 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Alojz Štancer, 13. 3. 1957, Babna Gora 16.
Volilna enota: 6
Jakob Romih, 28. 5. 1960, Babna brda 1,            29 glasov
Mirko Bevc, 29. 8. 1966, Babna Brda 20a,            5 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jakob Romih, 28. 5. 1960, Babna brda 1.
Volilna enota: 7
Branko Franc Užmah, 19. 11. 1950,
Bukovje v Babni gori 11a,                   17 glasov
Zorica Čoklc, 5. 6. 1956,
Bukovje v Babni Gori 10,                    11 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Branko Franc Užmah, 19. 11. 1950, Bukovje v Babni gori 11a.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTVID PRI GROBELNEM
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Simon Bevc, 16. 3. 1972, Bodrišna vas 1,           165 glasov
Franc Gobec, ml., 2. 4. 1968, Lipovec 4a,           121 glasov
Rudolf Horvat, 4. 5. 1957, Spodnje Selce 11,         105 glasov
Filip Fidler, 7. 7. 1973,
Šentvid pri Grobelnem 25,                   95 glasov
Janez Mlaker, 3. 1. 1938, Bodrišna vas 27,           90 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so:
Simon Bevc, 16. 3. 1972, Bodrišna vas 1,
Franc Gobec, ml., 2. 4. 1968, Lipovec 4a,
Rudolf Horvat, 4. 5. 1957, Spodnje Selce 11.
Volilna enota: 2
Angela Mlaker, 10. 5. 1949, Grobelno 3a,            75 glasov
Ivan Kline, 1. 9. 1945, Platinovec 21,             70 glasov
Igor Šolman, 8. 11. 1972, Grobelno 66,             67 glasov
Ivan Leskovar, 5. 3. 1964, Završe 11,             56 glasov
Damjan Tajnšek, 28. 11. 1972, Grobelno 1a,           52 glasov
Terezija Košec, 3. 10. 1937, Grobelno 17a,           44 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so:
Angela Mlaker, 10. 5. 1949, Grobelno 3a,
Ivan Kline, 1. 9. 1945, Platinovec 21,
Igor Šolman, 8. 11.1972, Grobelno 66.
Volilna enota: 3
Stanko Javornik, 31. 10. 1964, Rakovec 4,           49 glasov
Jožef Gajšek, 15. 3. 1959, Lipovec 4a,             23 glasov
Milena Gajšek, 31. 12. 1962, Lipovec 4a,            3 glasove.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Stanko Javornik, 31. 10. 1964, Rakovec 4,
Jožef Gajšek, 15. 3. 1959, Lipovec 4a.
Volilna enota: 4
Dušan Rožencvet, 11. 11. 1958,
Bodrež 2b,                           36 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Dušan Rožencvet, 11. 11. 1958, Bodrež 2b.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMARJE PRI JELŠAH
V krajevni skupnosti se voli 15 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Vincencij Habjan, 24. 1. 1951,
Ulica na Livado 25,                      191 glasov
Peter Planinšek, 18. 10. 1957,
Rogaška cesta 19,                       163 glasov
Bibijana Hrovat, 22. 10. 1949,
Grajski log 5,                        104 glasov
Mojca Korpar, 22. 10. 1976,
Cankarjeva ulica 3,                      102 glasov
Ljudmila Jazbinšek, 18. 4. 1956,
Cankarjeva ulica 3,                      57 glasov
Stanko Drofenik, 7. 4. 1965, Kolodvorska 10,          54 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Vincencij Habjan, 24. 1. 1951, Ulica na Livado 25,
Peter Planinšek, 18. 10. 1957, Rogaška cesta 19.
Volilna enota: 2
Franc Novak, 19. 12. 1933,
Ulica Franca Skaze 9,                     182 glasov
Borut Šprajc, 12. 4. 1977, Trubarjeva 16,           117 glasov
Karol Drofenik, 23. 11. 1945, Rožna ulica 9,         110 glasov
Janez Bračko, 30. 8. 1966, Zastranje 5,            97 glasov
Marija Kresnik, 2. 2. 1964, Prešernova ulica 8,        72 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Franc Novak, 19. 12. 1933, Ulica Franca Skaze 9,
Borut Šprajc, 12. 4. 1977, Trubarjeva 16.
Volilna enota: 3
Anton Stoklas, 2. 5. 1964, Dvor 5b,              74 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Anton Stoklas, 2. 5. 1964, Dvor 5b.
Volilna enota: 4
Franc Nunčič, 13. 9. 1932,
Sotensko pri Šmarju 15,                    63 glasov
Silvo Grašič, 2. 10. 1965,
Sotensko pri Šmarju 33a,                    18 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Franc Nunčič, 13. 9. 1932,
Sotensko pri Šmarju 15,                    63 glasov.
Volilna enota: 5
Jožef Cerovšek, 6. 9. 1946, Vrh 25a,              79 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Cerovšek, 6. 9. 1946, Vrh 25a.
Volilna enota: 6
Franc Eisenkoler, 10. 9. 1954, Globoko 12a,          46 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Franc Eisenkoler, 10. 9. 1954, Globoko 12a.
Volilna enota: 7
Marjan Hribernik, 29. 6. 1953, Senovica 25,          52 glasov
Breda Vrešak, 4. 11.1954, Predel 3a,              23 glasov
Janez Sevšek, 13. 11. 1954, Predel 14 a,            19 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Marjan Hribernik, 29. 6. 1953, Senovica.
Volilna enota: 8
Janko Šket, 18. 1. 1963, Belo 12,              153 glasov
Andrej Stiplovšek, 3. 11.1961, Belo 20,            45 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Janko Šket, 18. 1. 1963, Belo 12.
Volilna enota: 9
Srečko Lorger, 9. 1. 1957, Korpule 20a,            65 glasov
Anton Kramperšek, 4. 7. 1937, Predenca 28,           44 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Srečko Lorger, 9. 1. 1957, Korpule 20a.
Volilna enota: 11
Jože Kovačič, 27. 1. 1954, Brecljevo 4,            83 glasov.
V volilni enoti se voli 1 (en) član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jože Kovačič, 27. 1. 1954, Brecljevo 4.
Volilna enota: 12
Marko Čakš, 22. 12. 1967,
Cerovec pri Šmarju 4,                     40 glasov
Silvo Plevčak, 10. 12. 1955,
Vinski vrh pri Šmarju 3,                    29 glasov
Janko Dečman, 11. 1. 1959,
Vinski vrh pri Šmarju 8,                    29 glasov.
V volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Marko Čakš, 22. 12. 1967, Cerovec pri Šmarju 4.
IZID VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TINSKO
V krajevni skupnosti se voli 5 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Branko Čakš, 3. 12. 1962,
Zgornje Tinsko 7,                       25 glasov
Miran Krašovec, 17. 7. 1968,
Spodnje Tinsko 13,                       22 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Branko Čakš, 3. 12. 1962, Zgornje Tinsko 7.
Miran Krašovec, 17. 7. 1968, Spodnje Tinsko 13.
Volilna enota: 2
Bernard Zeme, 21. 9. 1962, Zgornje Tinsko 23,         22 glasov
Miran Benčina, 7. 9. 1972, Zgornje Tinsko 38,         19 glasov
Jožef Karner, 7. 2. 1954, Zgornje Tinsko 1,          15 glasov.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so:
Bernard Zeme, 21. 9. 1962, Zgornje Tinsko 23,
Miran Benčina, 7. 9. 1972, Zgornje Tinsko 38,
Jožef Karner, 7. 2. 1954, Zgornje Tinsko 1.
IZIDI VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ZIBIKA
V krajevni skupnosti se voli 9 članov.
Izid po volilnih enotah je sledeč:
Volilna enota: 1
Jožef Jagodič, 21. 2. 1944, Zibika 5,             37 glasov
Dušan Čokl, 24. 2. 1975, Zibika 3,               31 glasov
Roman Smole, 17. 7. 1944, Zibika 39,              25 glasov
Vlado Rančigaj, 8. 2. 1957, Zibika 5,             16 glasov
Silvester Koritnik, 9. 11.1972, Zibika 38,           15 glasov
Janez Bele, 20. 2. 1964, Zibika 31,               8 glasov.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljena sta:
Jožef Jagodič, 21. 2. 1944, Zibika 5,
Dušan Čokl, 24. 2. 1975, Zibika 3.
Volilna enota: 2
Emil - Alojz Pevec, 18. 5. 1963, Zibiška vas 15,        21 glasov
Robert Krivec, 3. 3. 1966, Zibiška vas 19,           13 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Emil - Alojz Pevec, 18. 5. 1963, Zibiška vas 15.
Volilna enota: 3
Henrik Esih, 8. 7. 1955, Pustike 21,              23 glasov
Marjan Rančigaj, 19. 11. 1936, Pustike 4,            7 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Henrik Esih, 8. 7. 1955, Pustike 21.
Volilna enota: 4
Anton Vrbek, 5. 9. 1954, Bezgovica 1,              5 glasov
Jože Štrok, 13. 1. 1966, Bezgovica 2,              3 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Anton Vrbek, 5. 9. 1954, Bezgovica 1.
Volilna enota: 5
Jožef Ribič, 8. 3. 1963, Škofija 12,              12 glasov
Janez Drame, 26. 2. 1976, Škofija 7,              9 glasov
Anton Stiplovšek, 5. 6. 1949, Škofija 17,            2 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Jožef Ribič, 8. 3. 1963, Škofija 12.
Volilna enota: 6
Mirko Planinšek, 4. 5. 1957, Vršna vas 3,           24 glasov
Avgust Pevec, 14. 8. 1962, Vršna vas 8,            18 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Mirko Planinšek, 4. 5. 1957, Vršna vas 3.
Volilna enota: 7
Martin Čokl, 22. 10. 1959, Strtenica 2,            26 glasov
Marjan Pevec, 11. 12. 1962, Strtenica 24,           17 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Martin Čokl, 22. 10. 1959, Strtenica 2.
Volilna enota: 8
Andrej Založnik, 9. 9. 1942, Orehovec 6,            11 glasov
Jože Drofenik, 10. 10. 1968, Orehovec 8,            3 glasov
Brigita Lesjak, 8. 5. 1962, Orehovec 12,            2 glasov.
V volilni enoti se voli 1 člana sveta krajevne skupnosti.
Izvoljen je:
Andrej Založnik, 9. 9. 1942, Orehovec 6.
Št. 607-2/98
Šmarje pri Jelšah, dne 23. novembra 1998.
Predsednica OVK
Suzana Judež, dipl. jur. l. r.
Člani OVK:
Drago Lorger l. r.
Milena Vrečko l. r.
Branko Kvar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti