Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4270. Poročilo občinske volilne komisije glasovanja za člane Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju, stran 6986.

P O R O Č I L O
občinske volilne komisije glasovanja za člane Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
Občinska volilna komisija se je sestala na seji dne 25. novembra 1998 ob 12. uri, v prostorih Občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur in ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju:
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šentjur pri Celju dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – ZLSD:                               718
2. SOCIALDEMOKRATSTA STRANKA
SLOVENJE – SDS:                                1265
3. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENJE – LDS:                                1579
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD:                    1853
5. NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE
OBČINE:                                     629
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS:                       996
7. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS:                     220
SKUPAJ:                                    7260
-----------------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 17 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno z 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota 1
-----------------------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Ime liste
            po izžrebanem vrstnem redu
-----------------------------------------------------------------------------------
Florjan Cveto ERJAVEC  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
Franc KOVAČ       SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – LDS
Anita KOLEŠA      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
Ludvik MASTNAK     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
Janez ČOKL       SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
Simon ZDOLŠEK      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
/            NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE
Tatjana OSET      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
/            SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
-----------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota 2
-----------------------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Ime liste
            po izžrebanem vrstnem redu
-----------------------------------------------------------------------------------
/            ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
Jože KORŽE       SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
Borislav ZUPANC     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
Anton ZDOLŠEK      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
Anton KOLAR       SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
/            NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE
Janez ŠKOBERNE     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
/            SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
-----------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota 3
-----------------------------------------------------------------------------------
Ime in priimek     Ime liste
            po izžrebanem vrstnem redu
-----------------------------------------------------------------------------------
/            ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
Roman PLANKO      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
Jožef ARTNAK      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
Miroslav PAJEK     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
Anton SENICA      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
/            NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE
Martin LUSKAR      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
/            SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
-----------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 31 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 26 količnikov naslednje:
-----------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Količnik     Ime liste
št.
-----------------------------------------------------------------------------------
 1.   1853.00     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
 2.   1579.00     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
 3.   1265.00     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
 4.    996.00     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
 5.    926.50     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
 6.    789.50     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
 7.    718.00     ZDRUŽENA LISTA SOC. DEMOKRATOV – ZLSD
 8.    632.50     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE– SDS
 9.    629.00     NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE
10.    617.67     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
11.    526.33     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
12.    498.00     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
13.    463.25     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
14.    421.67     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
15.    394.75     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
16.    370.60     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
17.    359.00     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
18.    332.00     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
19.    316.25     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
20.    315.80     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
21.    314.50     NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE
22.    308.83     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
23.    264.71     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
24.    263.17     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
25.    253.00     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
26.    249.00     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
27.    239.33     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
28.    231.63     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
29.    225.57     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
30.    220.00     SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
31.    210.83     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
-----------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Šentjur pri Celju dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se delijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kaniddati na teh listah:
Volilna enota 1
-----------------------------------------------------------------------------------
Ime liste – po izžrebanem vrstnem redu       Izvoljen je
-----------------------------------------------------------------------------------
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV– ZLSD     /
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS     Branko OSET
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS       /
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD        Robert MARUŠA
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE    Oto PUNGARTNIK
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS          /
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS         /
-----------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota 2
-----------------------------------------------------------------------------------
Ime liste – po izžrebanem vrstnem redu       Izvoljen je
-----------------------------------------------------------------------------------
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD     /
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS     /
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS       Branko GOREČAN
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD        Franc ŠTRAJHAR
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE    /
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS          Zdravko BRGLEZ
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS         /
-----------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota 3
-----------------------------------------------------------------------------------
Ime liste – po izžrebanem vrstnem redu –      Izvoljen je
-----------------------------------------------------------------------------------
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD     Božidar JERŠIČ
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS     Ludvik ŽAFRAN
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS       /
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD        /
NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ ŠENTJURSKE OBČINE    Rudolf MESTINŠEK
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS          /
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS         /
-----------------------------------------------------------------------------------
IV
Člani občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
1. FLORJAN CVETO ERJAVEC, roj. 22. 11. 1944, ŠENTJUR, C. VAL. OROŽNA 8 C
2. BOŽIDAR JERŠIČ, roj. 14. 3. 1951, LOKA PRI ŽUSMU 5
3. FRANC KOVAČ, roj. 17. 2. 1940, ŠENTJUR, TONETA SELIŠKARJA 10
4. JOŽE KORŽE, roj. 11. 4. 1950, PONIKVA, PONIKVA 77A
5. ROMAN PLANKO, roj. 7. 8. 1970, PLANINA, PLANINSKI VRH 16
6. BRANKO OSET, roj. 5. 5. 1954, ŠENTJUR, A. M. SLOMŠKA 2
7. LUDVIK ŽAFRAN, roj. 27. 9. 1957, SLIVNICA, BUKOVJE PRI SLIVNICI 1
8. ANITA KOLEŠA, roj. 13. 2. 1961, ŠENTJUR, POD VRBCO 21
9. LUDVIK MASTNAK, roj. 3. 8. 1941, ŠENTJUR, CESTA MILOŠA ZIDANŠKA 21
10. BORISLAV ZUPANC, roj. 2. 11. 1952, PONIKVA, LUTERJE 15 A
11. JOŽEF ARTNAK, roj. 1. 3. 1960, GORICA PRI SLIVNICI, JAVORJE 15
12. MIROSLAV PAJEK, roj. 27. 4. 1957, PREVORJE, LOPACA 16
13. BRANKO GOREČAN, roj. 19. 12. 1956, DRAMLJE, JARMOVEC 9B
14. JANEZ ČOKL, roj. 6. 5. 1939, ŠENTJUR, PEŠNICA 4
15. SIMON ZDOLŠEK, roj. 15. 6. 1965, ŠENTJUR, SKLADATELJEV IPAVCEV 9A
16. ANTON ZDOLŠEK, roj. 13. 1. 1957, PONIKVA, SLATINA PRI PONIKVI 26
17. ANTON KOLAR, roj. 21. 5. 1951, DRAMLJE, SVETELKA 8
18. ANTON SENICA, roj. 27. 1. 1947, PLANINA PRI SEVNICI, PRAROTNO 1 A
19. ROBERT MARUŠA, roj. 10. 11. 1963, ŠENTJUR, FRANJA MALGAJA 37
20. FRANC ŠTRAJHAR, roj. 1. 7. 1955, DRAMLJE, MARIJA DOBJE 14
21. OTO PUNGARTNIK, roj. 19. 12. 1954, ŠENTJUR, BLAŽA KOCENA 5
22. RUDOLF MESTINŠEK, roj. 25. 4. 1943, GORICA PRI SLIVNICI, GORICA 72
23. TATJANA OSET, roj. 14. 2. 1961, ŠENTJUR, ČRNOLIŠKA ULICA 12
24. JANEZ ŠKOBERNE, roj. 8. 5. 1973, DRAMLJE, LAZE PRI DRAMLJAH 17
25. MARTIN LUSKAR, roj. 10. 10. 1967, PLANINA, PODPEČ PRI ŠENTVIDU 3
26. ZDRAVKO BRGLEZ, roj. 23. 5. 1954, PONIKVA, DOLGA GORA 19
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja ob 12.30.
Predsednica
OVK
Teja Zapušek l. r.
Članice
Martina Ljubej l. r.
Irena Erjavec l. r.
Majda Kop l. r.
Tajnik
Marjan Božič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti