Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4269. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šentjernej, stran 6985.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) izdajam
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šentjernej
1. člen
S tem pravilnikom Občina Šentjernej določa kriterije in postopke dodelitve socialnih pomoči, ki jih organizira in izvaja Center za socialno delo Novo mesto v skladu z določili vsakoletnega rednega pogodbenega razmerja.
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Občine Šentjernej, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Upravičenci socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne pomoči kot edinega vira za preživljanje oziroma je prejemnik denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu.
– družina, ki prejema denarni dodatek.
2. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen
– dodatka za pomoč in postrežbo:
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– dohodki občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade, ipd.), se v letu, ki so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
3. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,
– plačilu najemnine za stanovanje.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 1. členu tega pravilnika (vendar ne več kot 100%), v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
Višina enkratne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu. Denarna pomoč se nakaže neposredno upravičencem.
4. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu vloga za enkratno občinsko socialno pomoč občanom Občine Šentjernej Centru za socialno delo Novo mesto. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke iz vloge in dokazil in pripravi mnenje ter ga posreduje Občini Šentjernej, finančni službi.
Odločitev o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom sprejme župan Občine Šentjernej v roku 30 dni od dneva prispelosti zahtevka.
Zoper sklep, ki ga izda župan Občine Šentjernej je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 8 dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Občinski svet občine Šentjernej.
5. člen
Ta pravilnik začne velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-00-005/98
Šentjernej, dne 25. novembra 1998.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti