Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4259. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6980.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 19. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Mestni občini Slovenj Gradec, način poročanja in nadzora.
2. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen
Turistična taksa je prihodek proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in se razporeja v skladu z zakonom o pospeševanju turizma in letnim proračunom mestne občine.
5. člen
Sredstva turistične takse v višini 5 točk se namenijo za redno poslovanje urada za turizem:
– financiranje turistično informativne dejavnosti,
– financiranje kulturnih prireditev,
– turistični servis.
Urad za turizem je dolžan vsako leto najkasneje do 31. januarja dostaviti svetu mestne občine finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto ter finančno ovrednoteno poročilo za preteklo leto.
6. člen
Sredstva turistične takse v višini 5 točk se namenijo za organizirano predstavitev območja mestne občine kot celote, zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve mestne občine kot celote,
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju mestne občine,
– promocijo Mestne občine Slovenj Gradec,
– delovanje turističnih društev in organizacij.
7. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe, navedene v 24. členu zakona o pospeševanju turizma.
8. člen
Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so dolžne nakazati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni račun občine.
Osebe iz 25. člena zakona o pospeševanju turizma so dolžne predložiti pristojnemu davčnemu organu in upravi Mestne občine Slovenj Gradec mesečno poročilo o plačani turistični taksi do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo mora obsegati:
– ime in naslov pravne ali fizične osebe - sobodajalca,
– nastanitvene zmogljivosti,
– število prenočitev domačih gostov,
– število prenočitev tujih gostov,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale oprostitve,
– znesek plačane turistične takse,
– obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imeli goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja v skladu z 28. členom zakona o pospeševanju turizma pristojni davčni organ. Pravico vpogleda v predpisane evidence ima tudi pooblaščeni organ uprave mestne občine.
10. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja zakon o pospeševanju turizma.
11. člen
Z dnem, do začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list, RS, št. 55/96).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42305/00001/98
Slovenj Gradec, dne 19. novembra 1998.
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti