Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4254. Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Radenci, stran 6975.

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na 42. redni seji dne 4. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi turistične takse na območju Občine Radenci
1. člen
Na območju Občine Radenci se določi turistična taksa v višini 11 točk.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storiteve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga v višini 8 točk nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij ter usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– sofinanciranje aktivnosti Pomurske turistične zveze po programu, ki ga potrdi pristojni organ Občine Radenci;
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe;
– prireditve turističnega in promotivnega značaja;
– gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture potrebne za razvoj turistične ponudbe in turističnih krajev;
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti, okolice cerkva, spomenikov, kulturnih objektov in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom;
– promocijo Občine Radenci.
Ovrednoteni program rabe sredstev turistične takse za namene iz 3. člena pripravi po ustanovitvi Lokalna turistična organizacija do 31. marca za tekoče leto skupaj z turističnimi društvi v Občini Radenci.
Do ustanovitve lokalne turistične organizacije pripravlja program za rabo sredstev iz 3. člena tega odloka občinska uprava v sodelovanju z odborom za turizem in turističnimi društvi v občini do 31. marca za tekoče leto.
Tako pripravljen program potrdi Občinski svet občine Radenci.
4. člen
Sredstva turistične takse v višini 3 točke nameni Občina Radenci za sofinanciranje turističnih programov turističnih društev na področju Občine Radenci, zlasti za:
– prireditve lokalnega in občinskega značaja;
– očiščevalne akcije in urejanje okolja;
– organiziranje predavanj in spodbujanje ureditve vrtov, hiš in okolice,
– vzdrževanje lastnine društva in
– delovanje društva.
Razdelitev med društva se opravi s vsakoletnim sklepom občinskega sveta, na podlagi potrjenega programa s strani lokalne turistične organizacije in predloženega pristojnemu organu Občine Radenci do 31. marca za tekoče leto. Do ustanovitve te, potrjuje programe turističnih društev, predložene najkasneje do 31. marca za tekoče leto pristojni organ Občine Radenci v roku 30 dni od prejema.
5. člen
Pravne osebe in podjetniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
Osebe iz prejšnjega odstavka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. Obrazec “mesečno poročilo o številu prenočitev in pobrani turistični taksi” je sestavni del odloka in se objavi skupaj z njim.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter dajanjem poročil iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja občinska uprava v okviru svojih pooblastil.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci (Uradni list RS, št. 69/95 in 7/98).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33301-0004/98
Radenci, dne 6. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti