Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast, stran 6968.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
1. člen
V 5. členu odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/95; v nadaljevanju: odlok), se spremeni beseda »trimesečno« z besedo »dvomesečno«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se črtata besedi »lahko desetčlansko«.
3. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 9. člena odloka tako,da glasi:
»Odgovorni urednik vodi delo uredništva, z resornimi uredniki ureja in pripravlja besedila ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke revije.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Odgovorni urednik uredništvu predlaga resorne urednike in jih lahko tudi razporeja.«
4. člen
V 11. členu se za tretjo alineo dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
»– sprejema tarife avtorskih honorarjev,
– imenuje in razrešuje tajnika revije,«.
Dosedanja četrta alinea postane šesta alinea.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem list RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 612-3/95-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti