Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4241. Odlok o turistični taksi v Občini Mežica, stran 6966.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) na 43. seji dne 11. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Mežica
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Mežica, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja v registriranih prenočitvenih obratih od poravnanih storitev in ugodnosti. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi takrat, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
2. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije.
Višina turistične takse je 8 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke.
3. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Mežici, po usklajenem programu, ki ga pripravi občina v soglasju s Turističnim društvom in je odgovorna za namensko porabo sredstev.
4. člen
Pravne osebe, podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo po določilu zakona o pospeševanju turizma pobrano turistično takso nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na žiro račun Občine Mežica. Občina Mežica je poleg pristojnega davčnega organa pristojna za izvajanje nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse.
Do 25. dne v mesecu so zavezanci dolžni tudi predložiti Občini Mežica in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
5. člen
Glede oprostitve plačila, način plačevanja turistične takse in kaznovanja prekrškov ter za druga vprašanja, ki jih ta odlok predpisuje, se uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98).
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Mežica odlok o krajevni turistični taksi v Občini Ravne na Koroškem (MUV, št. 10/91).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01-1/98
Mežica, dne 11. novembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti