Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4240. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta v Občini Medvode, stran 6964.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta v Občini Medvode
Občinska volilna komisija je na sejah, dne 23. in 25. novembra 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za Občinski svet občine Medvode na volitvah dne 22. novembra 1998, ugotovila:
I
1. Na volitvah je imelo pravico glasovati 10709 volivcev.
2. Glasovalo je 6893 volivcev ali 64,37%, ki so imeli pravico glasovati, od tega 6884 na voliščih in 9 po pošti.
3. Oddanih je bilo 6892 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 6320 in 572 neveljavnih.
II
4. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. Demokratična stranka upokojencev
  Slovenije – Desus              275
 2. Zeleni Slovenije               229
 3. Nestrankarska lista – za napredek
  krajev Občine Medvode            1159
 4. Slovenska ljudska stranka          550
 5. Liberalna demokracija Slovenije       987
 6. Nacionalna stranka dela            47
 7. Nestrankarska lista 1 – 2 – 3        587
 8. Slovenski forum                22
 9. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD  432
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS  1038
11. SKD – Slovenski krščanski demokrati     756
12. Liberalna stranka               39
13. Slovenska nacionalna stranka – SNS      199
III
5. Na podlagi 86. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov
skupaj 11 mandatov. Izvoljeni so bili:
a) v 1. volilni enoti:
1. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
Izvoljena je: Vanja Debeljak, roj. 5. 9. 1958, Valburga 29c
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Aleksander Mrak, roj. 30. 10. 1959, Zg. Pirniče 2c
3. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Izvoljen je: Mitja Ljubeljšek, roj. 16. 12. 1941, Verje 23d
4. SKD – Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je: Jernej Petač, roj. 24. 8. 1950, Zg. Pirniče 54
b) v 2. volilni enoti:
1. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
Izvoljen je: Leopold Knez, roj. 2. 1. 1956, Cesta na Svetje 11, Medvode
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Peter Militarev, roj. 6. 1. 1939, Kržišnikova 4, Medvode
3. Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
Izvoljen je: Roman Tehovnik, roj. 26. 8. 1962, Zg. Senica 13
c) v 3. volilni enoti:
1. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
Izvoljena je: Nevenka Plešec, roj. 30. 5. 1957, Kalanova 21, Medvode
2. Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Roman Lavtar, roj. 22. 10. 1961, Rakovnik 120
3. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
Izvoljen je: Ljubomir Jamnik, roj. 27. 3. 1953, Škofjeloška 15, Medvode
4. SKD – Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je: Janez Šušteršič, roj. 27. 8. 1947, Seničica 1.
IV
6. Preostalih 12 mandatov se razdeli na ravni občine (87. člen zakona o lokalnih volitvah).
7. Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali treh volilnih enotah, so:
1. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
2. Zeleni Slovenije
3. Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
4. Slovenska ljudska stranka
5. Liberalna demokracija Slovenije
6. Nacionalna stranka dela
7. Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
8. Slovenski forum
9. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
10. Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
11. SKD – Slovenski krščanski demokrati
12. Liberalna stranka
13. Slovenska nacionalna stranka – SNS
8. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 23 (D’Hontov sistem), je zaporedje največjih 23 količnikov naslednje:
--------------------------------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Količnik  Lista  Ime liste
--------------------------------------------------------------------------------------
 1.   1159,00    3  Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
 2.   1038,00    10  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
 3.   987,00    5  Liberalna demokracija Slovenije
 4.   756,00    11  SKD – Slovenski krščanski demokrati
 5.   587,00    7  Nestrankarska lista 1-2-3
 6.   579,50    3  Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
 7.   550,00    4  Slovenska ljudska stranka
 8.   519,00    10  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
 9.   493,50    5  Liberalna demokracija Slovenije
10.   432,00    9  Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
11.   386,33    3  Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
12.   378,00    11  SKD – Slovenski krščanski demokrati
13.   346,00    10  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
14.   329,00    5  Liberalna demokracija Slovenije
15.   293,50    7  Nestrankarska lista 1-2-3
16.   289,75    3  Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
17.   275,00    1  Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
18.   275,00    4  Slovenska ljudska stranka
19.   259,50    10  Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS
20.   252,00    11  SKD – Slovenski krščanski demokrati
21.   246,75    5  Liberalna demokracija Slovenije
22.   231,80    3  Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
23.   229,00    2  Zeleni Slovenije
--------------------------------------------------------------------------------------
V
9. Na podlagi količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
– Nestrankarska lista – za napredek
 krajev Občine Medvode              2 mandata
– Liberalna demokracija Slovenije         1 mandat
– Socialdemokratska stranka
 Slovenije – SDS                 2 mandata
– SKD – Slovenski krščanski demokrati       1 mandat
– Slovenska ljudska stranka            2 mandata
– Nestrankarska lista 1 – 2 – 3          1 mandat
– Demokratična stranka
 upokojencev – DeSUS               1 mandat
– Zeleni Slovenije                 1 mandat
– Združena lista socialnih
 demokratov – ZLSD                1 mandat.
VI
10. Zaporedje največjih ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na dodelitev mandatov, je naslednje:
-----------------------------------------------------------------------------------
                                  % ostanka glasov
-----------------------------------------------------------------------------------
– Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
 3 VE                                     79,4
 2 VE                                     32,7
 1 VE                                     12,7
– Liberalna demokracija Slovenije
 1 VE                                     30,9
 3 VE                                     14,4
 2 VE                                     14,3
– Socialdemokratska stranka Slovenije – SDS	
 2 VE                                     94,7
 1 VE                                     61,4
 3 VE                                     16,2
– SKD – Slovenski krščanski demokrati
 2 VE                                     54,2
 1 VE                                     8,4
 3 VE                                     6,7
– Slovenska ljudska stranka
 1 VE                                     79,9
 3 VE                                     74,5
 2 VE                                     41,8
– Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
 3 VE                                     55,8
 1 VE                                     49,0
 2 VE                                     19,9
– Demokratična stranka upokojencev – DeSUS
 3 VE                                     36,4
 1 VE                                     34,5
 2 VE                                     29,0
– Zeleni Slovenije
 1 VE                                     39,4
 2 VE                                     24,7
 3 VE                                     18,4
– Združena lista socialnih demokratov – ZLSD
 3 VE                                     60,4
 1 VE                                     48,7
 2 VE                                     48,6
-----------------------------------------------------------------------------------
11. Volilna komisija ugotavlja za vsak volilni količnik od zgoraj navzdol izračunan po D’Hontu, kateri listi pripada, v kateri volilni enoti ima lista največji delež ostanka glasov in ali je v volilni enoti še prostor, to je, da še niso razdeljeni vsi mandati. Naslednji mandat istoimenske liste je dodeljen listi, v tisti volilni enoti, v kateri ima naslednji največji ostanek glasov. Če so bili v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat dodeli listi v naslednji enoti, kjer ima lista največji ostanek glasov, v razmerju do količnika v volilni enoti.
Dodatne mandate dobijo:
a) v 1. volilni enoti:
– Slovenska ljudska stranka
Izvoljen je: Štefan Čebašek, roj. 25. 9. 1960, Verje 72
– Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS
Izvoljen je: Alojz Praust, roj. 22. 6. 1941, Moše 12
– Liberalna demokracija Slovenije
Izvoljen je: Alojzij Teršan, roj. 31. 1. 1958, Valburga 42a
– Socialdemokratska stranka – SDS
Izvoljen je: Janez Barle, roj. 5. 5. 1953, Zbilje 2
b) v 2. volilni enoti:
– Socialdemokratska stranka – SDS
Izvoljen je: Anton Lah, roj. 9. 4. 1934, Ulica k studencu 4, Medvode
– SKD – Slovenski krščanski demokrati
Izvoljen je: dr. Jožef Duhovnik, roj. 23. 3. 1948, Žontarjeva 19, Medvode
– Nestrankarska lista – za napredek krajev občine Medvode
Izvoljena je: Marija Kunstelj, roj. 21. 3. 1963, Spodnja Senica 13
– Zeleni Slovenije
Izvoljen je: Božidar Habjan, roj. 19. 4. 1950, Trampuževa 4, Medvode
c) v 3. volilni enoti:
– Združena lista socaldemokratov – ZLSD
Izvoljen je: Aleksander Bartol, roj. 8. 2. 1944, Sora 4a
– Nestrankarska lista 1 – 2 – 3
Izvoljen je: Bojan Kržišnik, roj. 27. 6. 1959, Vaše 29g
– Nestrankarska lista – za napredek krajev Občine Medvode
Izvoljena je: Vida Bališ, roj. 14. 5. 1947, Goričane 1b
– Slovenska ljudska stranka
Izvoljen je: Anton Pušar, roj. 12. 1. 1957, Trnovec 29.
Št. 3120/98
Medvode, dne 25. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Medvode
Nina Betetto, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti