Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4235. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer, stran 6957.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer
Občinska volilna komisija Ljutomer je na seji, dne 24. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Ljutomer:
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Ljutomer dobile naslednje število glasov:
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   % gl.   Št.   Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
 335    6,3   1    ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
 103    2,0   2    LISTA NEODVISNIH KS CEZANJEVCI
1156    21,9   3    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
 76    1,4   4    STANISLAV SIMONIČ
 702    13,3   5    DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
 368    7,0   6    ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
 239    4,5   7    NEODVISNA LISTA OBČANOV
               KS STROČJA VAS
 610    11,5   8    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
 626    11,9   9    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
 655    12,4   10    SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
 317    6,0   11    NESTRANKARSKA LISTA PRLEKIJE 2000
 95    1,8   12    SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
5282             SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 6 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 1
Volilni količnik 232.666667
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov  Mandati  % ostanka Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
157     7,5     0     67,5 1  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
430    20,5     1     84,8 3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
                       Izvoljena je: DARJA ODAR, roj. 25. 9.
                       1952; naslov: Kidričeva 47, Ljutomer
278    13,3     1     19,5 5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                       SLOVENIJE, DESUS
                       Izvoljena je: MARIJA GJERKEŠ DUGONIK,
                       roj. 26. 3. 1941; naslov:
                       Aškerčeva 1, Ljutomer
166     7,9      0    71,3 6  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
199     9,5      0    85,5 8  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
278    13,3      1    19,5 9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
                       Izvoljen je: MAKSIMILJAN GOŠNJAK, roj.
                       28. 2. 1958; naslov: Ormoška c. 6,
                       Ljutomer
225    10,7      0    96,7 10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
317    15,1      1    36,2 11  NESTRANKARSKA LISTA PRLEKIJE 2000
                       Izvoljen je: FRANC ŠTRAKL, roj. 11. 2.
                       1937; naslov: Volkmerjeva 4, Ljutomer
44     2,1      0    18,9 12  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
2094           4          SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 2
Volilni količnik 298.142857
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov  Mandati  % ostanka Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
133     6,4     0     44,6  1  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
554    26,5     1     85,8  3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
                       Izvoljen je: BRANKO NOVAK, roj. 10. 8.
                       1959; naslov: Radomerje 25, Ljutomer
289    13,8     0     96,9  5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                       SLOVENIJE, DESUS
153     7,3     0     51,3  6  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
239    11,5     0     80,2  7  NEODVISNA LISTA OBČANOV KS STROČJA VAS
262    12,6     0     87,9  8  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
223    10,7     0     74,8  9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
183     8,8     0     61,4 10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
51     2,4     0     17,1 12  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS
2087           1          SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
VOLILNA ENOTA 3
volilni količnik 220.200000
---------------------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov  Mandati  % ostanka  Št. Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
45     4,1     0    20,4  1  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
103     9,4     0    46,8  2  LISTA NEODVISNIH KS CEZANJEVCI
172    15,6     0    78,1  3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
76     6,9     0    34,5  4  STANISLAV SIMONIČ
135    12,3     0    61,3  5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                       SLOVENIJE, DESUS
49     4,5     0    22,3  6  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
149    13,5     0    67,7  8  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
125    11,4     0    56,8  9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
247    22,4     1    12,2  10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
                       Izvoljen je: VILJEM VAJDA, roj. 30. 5.
                       1942; naslov: Kuršinci 60, Mala Nedelja
1101           1          SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 15 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 26 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 26 količnikov naslednje:
---------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Količnik   Li  Ime liste
št.
---------------------------------------------------------------------------------------
1    1156,00   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2    702,00   5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
3    655,00   10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
4    626,00   9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
5    610,00   8  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
6    578,00   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
7    385,33   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
8    368,00   6  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
9    351,00   5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
10    335,00   1  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
11    327,50   10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
12    313,00   9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
13    305,00   8  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
14    289,00   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
15    234,00   5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
16    231,20   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
17    218,33   10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
18    208,67   9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
19    203,33   8  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
20    192,67   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
21    184,00   6  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
22    175,50   5  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
23    167,50   1  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD
24    165,14   3  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
25    163,75   10  SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
26    156,50   9  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
---------------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Ljutomer dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
---------------------------------------------------------------------------------------
Ime liste                  Volilna  Izvoljen je:
                        enota  (ime, priimek, roj., bivališče)
---------------------------------------------------------------------------------------
8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS          2  JANEZ PUŠENJAK, roj. 6. 11.
                            1942; naslov: Radomerje 12,
                            Ljutomer
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS       2  JANEZ ŽABOTA, roj. 7. 8. 1958;
                            naslov: Pristava 6, Ljutomer
6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI             1  RAJKO MLINARIČ, roj. 18. 8.
                            1955; naslov: Kidričeva 46,
                            Ljutomer
5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV         2  MARTIN FRANK, roj. 27. 10.
SLOVENIJE, DESUS                    1924;
                            Naslov: Slamnjak 33, Ljutomer
1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, ZLSD    1  JOŽEF ŠUMAK, roj. 14. 2. 1937
                            Naslov: Cankarjeva 4, Ljutomer
10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD       1  MIRA REBERNIK ŽIŽEK, roj. 7. 5.
                            1961
                            Naslov: Postružnikova 10,
                            Ljutomer
9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS     2  SREČKO PAVLIČIČ, roj. 16. 10.
                            1958
                            Naslov: Pristava 4 a, Ljutomer
8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS          1  MIROSLAV STERŽAJ, roj. 28. 2.
                            1933
                            Naslov: Prešernova 19 a,
                            Ljutomer
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS       1  JOŽEF PEČNIK, roj. 2. 8. 1954
                            Naslov: Ptujska cesta 5,
                            Ljutomer
5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV         3  MIRKO LEBARIČ, roj. 22. 9. 1929
SLOVENIJE, DESUS                    Naslov: Precetinci 32, Mala
                            Nedelja
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS       3  NADA TOMANIČ, roj. 21. 12. 1954
                            Naslov: Radoslavci 15, Mala
                            Nedelja
10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD       2  VIDA KOZAR, roj. 10. 3. 1953
                            Naslov: Pristava 25a, Ljutomer
9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS     3  LUDVIK FILIPIČ, roj. 24. 7.
                            1951
                            Naslov: Bodislavci 51, Mala
                            Nedelja
8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS          3  FRANC STAJNKO, roj. 20. 11.
                            1949
                            Naslov: Vogričevci 6, Ljutomer
3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS       2  ANTON MARINIČ, roj. 8. 8. 1948
                            Naslov: Cven 11a, Ljutomer
---------------------------------------------------------------------------------------
IV
Člani Občinskega sveta občine Ljutomer, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
---------------------------------------------------------------------------------------
Vol.
en.   Ime in priimek       Ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------
1.   JOŽEF ŠUMAK       1 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
                  DEMOKRATOV, ZLSD
1    Darja ODAR        3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1    Jožef PEČNIK       3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
1    Marija GJERKEŠ DUGONIK  5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
1    Rajko MLINARIČ      6 ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
1    Miroslav STERŽAJ     8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
1    Maksimiljan GOŠNJAK   9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
1    Mira REBERNIK ŽIŽEK   10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
1    Franc ŠTRAKL      11 NESTRANKARSKA LISTA PRLEKIJE 2000
2    Branko NOVAK       3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2    Janez ŽABOTA       3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2    Anton MARINIČ      3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
2    Martin FRANK       5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DESUS
2    Janez PUŠENJAK      8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
2    Srečko PAVLIČIČ     9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
2    Vida KOZAR       10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
3    Nada TOMANIČ       3 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS
3    Mirko LEBARIČ      5 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV, DESUS
3    Franc STAJNKO      8 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3    Ludvik FILIPIČ      9 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE, SDS
3    Viljem VAJDA      10 SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI, SKD
---------------------------------------------------------------------------------------
Število preferenčnih glasov ni vplivalo na zaporedje kandidatov na posameznih listah.
Št. 006-07-7/98 - 2863
Ljutomer, dne 24. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Ljutomer
Oton Nemec l. r.
Člani:
Valentin Odar l. r.
Zdenka Štampar l. r.
Ivo Šumak l. r.
Anton Žinko l. r.
Roman Markrab l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti