Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4230. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško, stran 6951.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško
Občinska volilna komisija občine Krško je na seji 23. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Krško:
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Krško dobile naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------------------------
2991    24,2%  1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
355     2,9%  2. SAMOSTOJNA LISTA
2414    19,6%  3. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1447    11,7%  4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
285     2,3%  5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
356     2,9%  6. LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI
1117    9,1%  7. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
122     1,0%  8. NEODVISNI KANDIDATI
2540    20,6%  9. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD 
433     3,5%  10. NEODVISNA LISTA MLADIH
278     2,3%  11. DEMOKRATI SLOVENIJE – DS
12338
----------------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI ENOTI = 5
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, IZVOLJEN je:
FRANC BOGOVIČ, roj 2. 2. 1963, Koprivnica 39
VOLILNA ENOTA 2 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI ENOTI = 5
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZVOLJEN je:
BOJAN CIZEL, roj. 10. 11. 1962, Brestanica, Cesta na ribnik 14
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BRANIMIR VODOPIVC, roj. 26. 10. 1930, Dolenja vas pri Krškem 118
VOLILNA ENOTA 3 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI ENOTI = 9
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS, IZVOLJEN je:
DANILO KORITNIK, roj. 6. 6. 1966, Krško, CKŽ 77
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZVOLJENA sta:
– PETER ŽIGANTE, roj. 16. 5. 1953, Krško, Narpelj 62;
– DAMJAN LAH, roj. 10. 9. 1961, Krško, Bohoričeva 13
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, IZVOLJEN je:
Dr. DAMJAN OBRADOVIČ, roj 30. 1. 1968, Krško, Cesta 4. julija 34
– ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, IZVOLJEN je:
JOŽEF HABINC, roj. 3. 1. 2.1940, Krško, Strma pot 19
VOLILNA ENOTA 4 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI ENOTI = 7
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, IZVOLJEN je:
DANILO SITER, roj. 13. 7. 1956, Leskovec pri Krškem, Grebenčeva cesta 4
– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, IZVOLJEN je:
BRANKO PEČARIČ, roj. 9. 7. 1961, Raka, Gmajna 8
– SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS, IZVOLJEN je:
JOŽEF ZUPANČIČ, roj. 14. 3. 1940, Raka, Podlipa 7
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZVOLJEN je:
BRANKO JANC, roj. 26. 4. 1956, Leskovec pri Krškem, Grebenčeva cesta 5/A
VOLILNA ENOTA 5 – ŠTEVILO MANDATOV V VOLILNI ENOTI = 5
– SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD, IZVOLJEN je:
MARTIN KODRIČ, roj. 30. 1. 1961, Podbočje, Mladje 7
– LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS), IZVOLJEN je:
ANDREJ BOŽIČ, roj. 25. 9. 1961, Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 20
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 17 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh 5 volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 31 (d’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 31 količnikov naslednje:
-------------------------------------------------------------------------------------
1  2991.00     1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
2  2540.00     12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
3  2414.00     3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4  1495.50     1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
5  1447.00     4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
6  1270.00     12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
7  1207.00     3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
8  1117.00     10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
9  997.00      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
10 846.67      12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
11 804.67      3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
12 747.75      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
13 723.50      4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
14 635.00      12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
15 603.50      3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
16 598.20      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
17 558.50      10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
18 508.00      12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
19 498.50      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
20 482.80      3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
21 482.33      4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
22 433.00      13. NEODVISNA LISTA MLADIH
23 427.29      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
24 423.33      12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
25 402.33      3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
26 373.88      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
27 372.33      10. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
28 362.86      12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
29 361.75      4. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
30 356.00      7. LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI
31 355.00      2. SAMOSTOJNA LISTA
32 344.86      3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
33 332.33      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
34 317.50      12. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
35 301.75      3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
36 299.10      1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
-------------------------------------------------------------------------------------
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
-------------------------------------------------------------------------------------
Ime liste                    VE  Izvoljen je:
-------------------------------------------------------------------------------------
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)      1  MLAKAR JANKO, roj 29. 10. 1949,
                           Senovo, Titova 116
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD       4  TOMAŽIN JOŽEF, roj. 21. 4. 1957
                           Raka, Cirje 14
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         3  STANKO MIRAN, roj. 28. 3. 1956
                           Krško, Stritajeva ulica 17
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)      3  PETRIŠIČ IVAN, roj. 3. 1. 1938
                           Krško, Rozmanova ulica 27
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS    5  PIBERNIK FRANC, roj. 27. 3. 1929
                           Kostanjevica, Orehovec 58
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD       2  Mag. MIROSLAV MIKELN, dr. vet.,
                           roj. 13. 2. 1932
                           Brestanica, Likarjeva 2
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         5  GLINŠEK FRANC, roj. 17. 1. 1954
                           Podbočje, Podbočje 2
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD   1  BREZNIKAR ANA, roj. 7. 2. 1943
                           Senovo, Dovško 12/a
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)      4  SOTOŠEK VOJKO, roj. 12. 1. 1955
                           Velika vas pri Krškem 63
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD       5  ŠTOKAR FRANC, roj. 9. 9. 1954
                           Orehovec 4, Kostanjevica
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         1  GRAHOVAC VLADO, roj. 15. 5. 1961
                           Senovo, Reštanj 48
SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS    2  KORITNIK PRIMOŽ, roj. 2. 2. 1969
                           Dolenja vas pri Krškem 65
SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD       1  BOH DARJA, roj. 20. 11. 1960
                           Senovo, Trg XIV. divizije 2
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV       2  MARJETIČ ŠTEFAN,
                           roj. 26. 12. 1936
                           Brestanica, Likarjeva ulica 11
NEODVISNA LISTA MLADIH             3  ROSTOHAR DŽENI,
                           roj. 27. 3. 1973
                           Golek 25, Krško
LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI       3  BUČAR ANTON, roj. 20. 6. 1931
                           Krško, Kidričeva ulica 5
SAMOSTOJNA LISTA                4  SOMRAK ANA, roj. 1. 5. 1958
                           Leskovec pri Krškem, Ulica Anke
                           Salmičeve 55
IV
Člani Občinskega sveta občine Krško, izvoljeni na volitvah 22. 11. 1998 so:
1. VOLILNA ENOTA
MLAKAR JANKO         LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
BOH DARJA          SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
BOGOVIČ FRANC        SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
GRAHOVAC VLADO        SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
BREZNIKAR ANA        ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2. VOLILNA ENOTA
CIZEL BOJAN         LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
MIKELN MIROSLAV       SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
MARJETIČ ŠTEFAN       ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
VODOPIVC BRANIMIR      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
KORITNIK PRIMOŽ       SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3. VOLILNA ENOTA
ŽIGANTE PETER        LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
LAH DAMJAN          LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
PETRIŠIČ IVAN        LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
OBRADOVIČ DAMJAN       SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
STANKO MIRAN         SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
HABINC JOŽEF         ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
KORITNIK DANILO       SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
ROSTOHAR DŽENI        NEODVISNA LISTA MLADIH
BUČAR ANTON         LISTA ZA RAZVOJ KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4. VOLILNA ENOTA
JANC BRANKO         LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
SOTOŠEK VOJKO        LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
SITER DANILO         SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
TOMAŽIN JOŽE         SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
PEČARIČ BRANKO        SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZUPANČIČ JOŽEF        SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
SOMRAK ANA          SAMOSTOJNA LISTA
6. VOLILNA ENOTA
BOŽIČ ANDREJ         LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)
KODRIČ MARTIN        SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
ŠTOKAR FRANC         SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD
GLINŠEK FRANC        SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
PIBERNIK FRANC        SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
Št. 008-2/98
Krško, dne 23. novembra 1998.
Predsednik
OVK Krško
Janez Stariha l. r.
Namestnik predsednika
Boštjan Škrlec l. r.
Člani:
Milan Venek l. r.
Anita Virant Tkalec l. r.
Anita Baznik l. r.
Jože Volčanjšek l. r.
Franc Češnovar l. r.
Viljem Jurečič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti