Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4228. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v občini Komen, stran 6949.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) objavlja Občinska volilna komisija občine Komen
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in Občinskega sveta v občini Komen
1. Volitve župana in volitve članov v Občinski svet občine Komen so bile dne 22. novembra 1998. Pravico glasovanja je imelo 2943 volivcev, glasovalo pa je 2268 volivcev, kar znaša 77,06%. Od tega je predčasno glasovalo 13 volivcev, po pošti pa 10 volivcev.
2. Pri volitvah župana je bilo oddanih 2268 glasovnic, od katerih je bilo 2156 veljavnih, 112 pa neveljavnih.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
-------------------------------------------------------------------------------
Kandidat               Štev. glasov         % glasov
-------------------------------------------------------------------------------
1. Uroš Slamič                 944          43,78%
2. Jožef Adamič                990          45,92%
3. Stojan Kosmina               222          10,30%
-------------------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah razpisala drugi krog volitev za župana dne 6. decembra 1998, in sicer med kandidatoma:
1. Jožef Adamič
2. Uroš Slamič
ki sta v prvem krogu dobila največje število glasov.
3. Pri volitvah v Občinski svet občine Komen je bila občina ena volilna enota. Skupaj je glasovalo 2268 volivcev, veljavnih glasovnic je 2046, neveljavnih pa 222 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
-------------------------------------------------------------------------------
Glasov	 % glasov   Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------
279   13,6%    1.   Zveza za Primorsko – ZZP
80    3,9%    2.   Lista Radovan Suban in volivci
47    2,3%    3.   Slovenska nacionalna stranka SNS
511   25,0%    4.   Liberalna demokracija Slovenije LDS
99    4,8%    5.   Demokrati Slovenije DS
356   17,4%    6.   Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
115    5,6%    7.   Neodvisna lista
224   10,9%    8.   Slovenski krščanski demokrati SKD
106    5,2%    9.   Združena lista socialnih demokratov ZLSD
229   11,2%   10.   Slovenska ljudska stranka SLS
2046            Skupaj
-------------------------------------------------------------------------------
Prvih 18 količnikov po 14. členu zakona o lokalnih volitvah je razdeljenih naslednjim listam:
Število mandatov v občini: 13
-------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Količnik  Lista   Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------
1.     511.00     4   Liberalna demokracija Slovenije LDS
2.     356.00     6   Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
3.     279.00     1   zveza za Primorsko – ZZP
4.     255.50     4   Liberalna demokracija Slovenije LDS
5.     229.00     10   Slovenska ljudska stranka SLS
6.     224.00     8   Slovenski krščanski demokrati SKD
7.     178.00     6   Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
8.     170.33     4   Liberalna demokracija Slovenije LDS
9.     139.50     1   Zveza za Primorsko – ZZP
10.     127.75     4   Liberalna demokracija Slovenije LDS
11.     118.67     6   Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
12.     115.00     7   Neodvisna lista
13.     114.50     10   Slovenska ljudska stranka SLS
14.     112.00     8   Slovenski krščanski demokrati SKD
15.     106.00     9   Združena lista socialnih demokratov ZLSD
16.     102.20     4   Liberalna demokracija Slovenije LDS
17.     99.00     5   Demokrati Slovenije DS
18.     93.00     1   Zveza za Primorsko – ZZP
-------------------------------------------------------------------------------
Na podlagi 18. člena statuta Občine Komen šteje Občinski svet občine Komen 13 članov.
Mandati so bili razdeljeni takole:
-------------------------------------------------------------------------------
Štev.      Št.   Ime liste
mandatov
-------------------------------------------------------------------------------
2        1.   Zveza za Primorsko – ZZP
0        2.   Lista Radovan Suban in volivci
0        3.   Slovenska nacionalna stranka SNS
4        4.   Liberalna demokracija Slovenije LDS
0        5.   Demokrati Slovenije DS
3        6.   Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
1        7.   Neodvisna lista
1        8.   Slovenski krščanski demokrati SKD
0        9.   Združena lista socialnih demokratov ZLSD
2       10.   Slovenska ljudska stranka SLS
-------------------------------------------------------------------------------
Vsota preferenčnih glasov pri kandidatih iz posameznih list ni pri izvolitvi v nobenem primeru vplivala na drugačno razvrstitev kandidatov, kot so bili navedeni na posameznih listah. Zato so bili z list, katerim so bili dodeljeni mandati, kandidati izvoljeni po vrstnem redu iz teh list, in sicer:
– Zveza za Primorsko – ZZP
1. Damjan Grmek, roj. 24. 5. 1950, Štanjel 115
2. Egon Škerlj, roj. 11. 9. 1955, Komen 6/b
– Liberalna demokracija Slovenije LDS
1. Sergej dr. Tibljaš, roj. 17. 6. 1943, Komen 94
2. Ivan Žvokelj, roj. 19. 5. 1948, Sveto 2
3. Rado Štrekelj, roj. 11. 3. 1951, Gorjansko 1/a
4. Karmen Masten, roj. 8. 4. 1968, Kobjeglava 23
– Socialdemokratska stranka Slovenije SDS
1. Darko Žiberna, roj. 30. 1. 1956, Komen 132/c
2. Darko Grbec, roj. 1. 3. 1969, Kobdilj 14
3. Igor Zega, roj. 4. 1. 1963, Komen 96
– Neodvisna lista
1. Stojan Kosmina, roj. 13. 9. 1966, Volčji Grad 2
– Slovenski krščanski demokrati SKD
1. Andreja Krt, roj. 13. 7. 1964, Hruševica 10
– Slovenska ljudska stranka SLS
1. Jožef Strnad, roj. 18. 3. 1960, Komen 55
2. Vid Sorta, roj. 16. 12. 1957, Kodreti 14
V Občinski svet občine Komen so bili izvoljeni:
1. Grbec Darko, roj. 1. 3. 1969, Kobdilj 14, 6222 Štanjel;
2. Grmek Damjan, roj. 24. 5. 1950, Štanjel 115, 6222 Štanjel;
3. Kosmina Stojan, roj. 13. 9. 1966, Volčji Grad 2, 6223 Komen;
4. Krt Andreja, roj. 13. 7. 1964, Hruševica 10, 6222 Štanjel;
5. Masten Karmen, roj. 8. 4. 1968, Kobjeglava 23, 6222 Štanjel;
6. Sorta Vid, roj. 16. 12. 1957, Kodreti 14, 6222 Štanjel;
7. Strnad Jožef, roj. 18. 3. 1960, Komen 55, 6223 Komen;
8. Škerlj Egon, roj. 11. 9. 1955, Komen 6/b, 6223 Komen;
9. Štrekelj Rado, roj. 11. 3. 1951, Gorjansko 1/a, 6223 Komen;
10. Tibljaš dr. Sergej, roj. 17. 6. 1943, Komen 94, 6223 Komen;
11. Zega Igor, roj. 4. 1. 1963, Komen 96, 6223 Komen;
12. Žiberna Darko, roj. 30. 1. 1956, Komen 132/c, 6223 Komen;
13. Žvokelj Ivan, roj. 19. 5. 1948, Sveto 2, 6223 Komen.
Št. 00607-01/98
Komen, dne 23. novembra 1998.
Predsednica
OVK Komen
Sorja Buda Marušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti