Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998, stran 6942.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 13. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998
1. člen
Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998 (Uradni list RS, št. 33/98) se spremeni tako, da se v 2. členu znesek v višini 478,044.387 SIT nadomesti z zneskom 542,648.144 SIT.
2. člen
V proračunu se dodatno zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
3. člen
Spremembe višine prihodkov in odhodkov občinskega proračuna so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/98-33-96
Kidričevo, dne 24. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r
         Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki

----------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta prihodkov            Rebalans 1998 v SIT
št.
----------------------------------------------------------------
I.  Prihodki za zagotovljeno porabo        308,982.700
A)  Prihodki, ki se razporejajo med
   republiko in občino
I.  Dohodnina (30%)                140,120.000
B)  Prihodki, ki pripadajo občini          5,794.700
C)  Finančna izravnava               163,068.000
II.  Prihodki za druge naloge            215,686.532
D)  Davki in druge dajatve             114,584.500
E)  Prihodki določeni z drugimi predpisi      27,789.800
F)  Prihodki od premoženja             19,600.000
G)  Prihodki iz naslova sofinanciranj        53,712.232
III. Prenos prihodkov iz preteklega leta       17,978.912
   Prihodki skupaj                542,648.144
----------------------------------------------------------------

Odhodki

----------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta prihodkov            Rebalans 1998 v SIT
št.
----------------------------------------------------------------
1.  Dejavnost občinskih organov           21,340.000
2.  Dejavnost občinske uprave            26,001.136
3.  Izobraževanje                  41,400.200
4.  Socialno varstvo                24,587.200
5.  Otroško varstvo                 85,800.000
6.  Kultura                     34,690.000
7.  Šport                      6,200.000
8.  Zdravstvo                    9,000.000
9.  Raziskave                     400.000
10.  Kmetijstvo in gospodarstvo           28,848.432
11.  Varstvo pred naravnimi in drugimi
   nesrečami                    11,900.000
12.  Stanovanjska dejavnost              9,600.000
13.  Poslovni prostori                1,440.000
14.  Komunalna dejavnost               29,712.576
15.  Cestna dejavnost                26,500.000
16.  Drugi odhodki                  28,410.000
   Odhodki (1-16)                 385,829.544
17.  Komunalna dejavnost               30,500.000
18.  Cestna dejavnost                31,024.600
19.  Drugi odhodki na področju investicij
   iz sredstev nadomestil za uporabo
   stavbnih zemljišč                95,294.000
----------------------------------------------------------------
   Investicijski odhodki (od 17-19)        156,818.600
   Odhodki skupaj (1-19)             542,648.144
----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti