Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4220. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kamnik, stran 6940.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kamnik
Občinska volilna komisija občine Kamnik je na seji dne 26. 11. 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Kamnik:
I
Posamezne liste kandidatov so v Občini Kamnik skupno dobile naslednje število glasov:
-------------------------------------------------------------------------------------
Glasov % glasov    Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
 2395   21,8%   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
  302   2,7%   2   Demokratska stranka Slovenije
 3239   29,5%   3   Liberalna demokracija Slovenije
  304   2,8%   4   Nacionalna stranka dela
 1344   12,2%   5   Slovenska ljudska stranka
  98   0,9%   6   Brane Kemperl in skupina volilcev
  926   8,4%   7   Združena lista socialnih demokratov
  368   3,3%   8   Demokratična stranka upokojencev Slovenije
 1913   17,4%   9   Slovenski krščanski demokrati
  105   1,0%   10   Rajko Pučnik in skupina volilcev
10.994
-------------------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov po sistemu navadnega (Hareovega) količnika direktno podeljeno 17 mandatov:
Volilna enota št. 1; število mandatov v volilni enoti je 6
količnik: 434.166667
-------------------------------------------------------------------------------------
Glas.   % glas. Mand. % ostan.  Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
  642   24,6%   1   47,9%  1   Socialdemokratska stranka Slovenije
  79   3,0%   0   18,2%  2   Demokratska stranka Slovenije
  538   20,7%   1   23,9%  3   Liberalna demokracija Slovenije
  74   2,8%   0   17,0%  4   Nacionalna stranka dela
  573   22,0%   1   32,0%  5   Slovenska ljudska stranka
  181   6,9%   0   41,7%  7   Združena lista socialnih demokratov
  518   19,9%   1   19,3%  9   Slovenski krščanski demokrati
 2.605        4          Skupaj
-------------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota št. 2; število mandatov v volilni enoti je 6
količnik: 394.333333
-------------------------------------------------------------------------------------
Glas.   % glas. Mand. % ostan.  Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
  547   23,1%   1   47.9%  1   Socialdemokratska stranka Slovenije
  72   3,0%   0   18.3%  2   Demokratska stranka Slovenije
  547   23,1%   1   38,7%  3   Liberalna demokracija Slovenije
  74   3,1%   0   18,8%  4   Nacionalna stranka dela
  280   11,8%   0   71,0%  5   Slovenska ljudska stranka
  98   4,1%   0   24,9%  6   Brane Kemperl in skupina volilcev
  108   4,6%   0   27,4%  7   Združena lista socialnih demokratov
  535   22,6%   1   35,7%  9   Slovenski krščanski demokrati
  105   4,4%   0   26,6% 10   Rajko Pučnik in skupina volilcev
 2.366        3          Skupaj
-------------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota št. 3; število mandatov v volilni enoti je 7
količnik: 330.000000
-------------------------------------------------------------------------------------
Glas.   % glas. Mand. % ostan.  Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
  453   19,6%  1   37,3%  1   Socialdemokratska stranka Slovenije
  57   2,5%  0   17,3%  2   Demokratska stranka Slovenije
  770   33,3%  2   33,3%  3   Liberalna demokracija Slovenije
  62   2,7%  0   18,8%  4   Nacionalna stranka dela
  225   9,7%  0   68,2%  5   Slovenska ljudska stranka
  271   11,7%  0   82,1%  7   Združena lista socialnih demokratov
  130   5,6%  0   39,4%  8   Demokratična stranka upokojencev
  342   14,8%  1    3,6%  9   Slovenski krščanski demokrati
 2.310       4           Skupaj
-------------------------------------------------------------------------------------
Volilna enota št. 4; število mandatov v volilni enoti je 10
količnik: 371.300000
-------------------------------------------------------------------------------------
Glas.   % glas. Mand. % ostan.  Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
  753   20,3%  2    2,8%  1   Socialdemokratska stranka Slovenije
  94   2,5%  0    25,3%  2   Demokratska stranka Slovenije
 1384   37,3%  3    72,7%  3   Liberalna demokracija Slovenije
  94   2,5%  0    25,3%  4   Nacionalna stranka dela
  266   7,2%  0    71,6%  5   Slovenska ljudska stranka
  366   9,9%  0    98,6%  7   Združena lista socialnih demokratov
  238   6,4%  0    64,1%  8   Demokratična stranka upokojencev
  518   14,0%  1    39,5%  9   Slovenski krščanski demokrati
 3.713       6           Skupaj
-------------------------------------------------------------------------------------
Mandati podeljeni v volilnih enotah na podlagi navadnega (Hareovega) količnika:
Volilna enota št. 1
1. Anton Rajsar, rojen 9. 1. 1958, Šmartno 26/a,
Laze v Tuhinju                          1 SDS
2. Iztok Debevec, rojen 21. 12. 1962, Oševek 6,
Kamnik                              3 LDS
3. Anton Hočevar, rojen 24. 1. 1950, Hruševka 1/a,
Laze v Tuhinju                          5 SLS
4. Janez Leskovec, rojen 19. 12. 1971,
Vrhpolje 179, Kamnik                       9 SKD
Volilna enota št. 2
5. Srečko Repanšek, rojen 30. 7. 1957,
Zg. Stranje 59, Stahovica                     1 SDS
6. Rudolf Capuder, rojen 23. 10. 1960,
Drnovškova 11, Kamnik                       3 LDS
7. Janez Krt, rojen 16. 6. 1965, Zg. Stranje 24,
Stahovica                             9 SKD
Volilna enota št. 3
8. Brigita Grad, rojena 25. 10. 1960,
Matije Blejca 2, Kamnik                      1 SDS
9. Branislav Golubovič, rojen 10. 8. 1969,
Klavčičeva 5, Kamnik                       3 LDS
10. Ivana Jerman, rojena 23. 12. 1934,
Volčji Potok 11/b                         3 LDS
11. Ivan Sekavčnik, rojen 14. 7. 1939,
Grintovška 10, Šmarca                       9 SKD
Volilna enota št. 4
12. Igor Podbrežnik, rojen 25. 8. 1957,
Novi trg 31, Kamnik                        1 SDS
13. Janez Repanšek, rojen 3. 4. 1956,
Kolodvorska 3, Kamnik                       1 SDS
14. Demitrij Perčič, rojen 19. 12. 1963,
Tunjiška 2/a, Kamnik                       3 LDS
15. Andrej Skodlar, rojen 12. 1. 1939,
Kettejeva 10/a, Kamnik                      3 LDS
16. Klavdij Koderman, rojen 15. 8. 1963, Šutna 76,
Kamnik                              3 LDS
17. Marjeta Humar, rojena 11. 2. 1946, Žale 4/a,
Kamnik                              9 SKD
II
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostali mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh volilnih enotah.
Ob upoštevanju seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje:
-------------------------------------------------------------------------------
Zap.   Količnik   Št.  Ime liste
št.
-------------------------------------------------------------------------------
1.     3239.00   3   Liberalna demokracija Slovenije
2.     2395.00   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
3.     1913.00   9   Slovenski krščanski demokrati
4.     1619.50   3   Liberalna demokracija Slovenije
5.     1344.00   5   Slovenska ljudska stranka
6.     1197.50   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
7.     1079.67   3   Liberalna demokracija Slovenije
8.     956.50   9   Slovenski krščanski demokrati
9.     926.00   7   Združena lista socialnih demokratov
10.     809.75   3   Liberalna demokracija Slovenije
11.     798.33   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
12.     672.00   5   Slovenska ljudska stranka
13.     647.80   3   Liberalna demokracija Slovenije
14.     637.67   9   Slovenski krščanski demokrati
15.     598.75   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
16.     539.83   3   Liberalna demokracija Slovenije
17.     479.00   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
18.     478.25   9   Slovenski krščanski demokrati
19.     463.00   7   Združena lista socialnih demokratov
20.     462.71   3   Liberalna demokracija Slovenije
21.     448.00   5   Slovenska ljudska stranka
22.     404.88   3   Liberalna demokracija Slovenije
23.     399.17   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
24.     382.60   9   Slovenski krščanski demokrati
25.     368.00   8   Demokratična stranka upokojencev
26.     359.89   3   Liberalna demokracija Slovenije
27.     342.14   1   Socialdemokratska stranka Slovenije
28.     336.00   5   Slovenska ljudska Stranka
29.     323.9   3   Liberalna demokracija Slovenije
-------------------------------------------------------------------------------
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Kamnik dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
III
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in so izvoljeni naslednji kandidati:
-------------------------------------------------------------------------------
18. Tatjana Sonja Rot Djalil,
rojena 5. 9. 1947, Zikova 1, Kamnik            7 ZLSD   V.E. 4
19. Dušan Jesenik,
rojen 28. 11. 1935, Novi trg 36,
Kamnik                          5 SLS   V.E. 4
20. Marjan Bergant,
rojen 21. 4. 1960, Jerovškova 15,
Kamnik                          7 ZLSD   V.E. 3
21. Franc Pogačnik,
rojen 21. 3. 1955, Godič 55,
Stahovica                         5 SLS   V.E. 2
22. Olaf Grbec, rojen 7. 11. 1960,
Pot na Poljane 9, Kamnik                 3 LDS   V.E. 4
23. Franc Spruk, rojen 9. 4. 1963,
Hrib 11, Kamnik                      1 SDS   V.E. 1
24. Janez Stražar, rojen 14. 2. 1944,
Podgorje 12/a, Kamnik                   9 SKD   V.E. 4
25. Marjan Schnabl, rojen 18. 10. 1943,
Koroška cesta 6, Šmarca                  8 DESUS  V.E. 3
26. Gregor Koncilja, rojen 13. 6. 1967,
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik               3 LDS   V.E. 2
27. Miroslav Petek, rojen 6. 9. 1943,
Pot na Jeranovo 7, Kamnik                 1 SDS   V.E. 2
28. Franc Orešnik, rojen 25. 10. 1955,
Jamova 2, Kamnik                     5 SLS   V.E. 3
29. Marjan Semprimožnik, rojen 8. 7. 1970,
Motnik 17                         3 LDS   V.E. 1
-------------------------------------------------------------------------------
IV
Občinska volilna komisija ugotavlja, da nihče od kandidatov ni dobil večine preferenčnih glasov volilcev, ki so glasovali za listo, zato so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi.
Člani občinskega sveta občine Kamnik, izvoljeni na rednih volitvah dne 22. 11. 1998 so:
1. Anton Rajsar, rojen 9. 1. 1958,
Šmartno 26/a, Laze v Tuhinju                   1 SDS
2. Iztok Debevec, rojen 21. 12. 1962,
Oševek 6, Kamnik                         3 LDS
3. Anton Hočevar, rojen 24. 1. 1950,
Hruševka 1/a, Laze v Tuhinju                   5 SLS
4. Janez Leskovec, rojen 19. 12. 1971,
Vrhpolje 179, Kamnik                       9 SKD
5. Srečko Repanšek, rojen 30. 7. 1957,
Zg. Stranje 59, Stahovica                     1 SDS
6. Rudolf Capuder, rojen 23. 10. 1960,
Drnovškova 11, Kamnik                       3 LDS
7. Janez Krt, rojen 16. 6. 1965,
Zg. Stranje 24, Stahovica                     9 SKD
8. Brigita Grad, rojena 25. 10. 1960,
Matije Blejca 2, Kamnik                      1 SDS
9. Branislav Golubovič, rojen 10. 8. 1969,
Klavčičeva 5, Kamnik                       3 LDS
10. Ivana Jerman, rojena 23. 12. 1934,
Volčji Potok 11/b                         3 LDS
11. Ivan Sekavčnik, rojen 14. 7. 1939,
Grintovška 10, Šmarca                       9 SKD
12. Igor Podbrežnik, rojen 25. 8. 1957,
Novi trg 31, Kamnik                        1 SDS
13. Janez Repanšek, rojen 3. 4. 1956,
Kolodvorska 3, Kamnik                       1 SDS
14. Demitrij Perčič, rojen 19. 12. 1963,
Tunjiška 2/a, Kamnik                       3 LDS
15. Andrej Skodlar, rojen 12. 1. 1939, 
Kettejeva 10/a, Kamnik                      3 LDS
16. Klavdij Koderman, rojen 15. 8. 1963,
Šutna 76, Kamnik                         3 LDS
17. Marjeta Humar, rojena 11. 2. 1946,
Žale 4/a, Kamnik                         9 SKD
18. Tatjana Sonja Rot Djalil,
rojena 5. 9. 1947, Zikova 1, Kamnik                7 ZLSD
19. Dušan Jesenik, rojen 28. 11. 1935,
Novi trg 36, Kamnik                        5 SLS
20. Marjan Bergant, rojen 21. 4. 1960,
Jerovškova 15, Kamnik                       7 ZLSD
21. Franc Pogačnik, rojen 21. 3. 1955,
Godič 55, Stahovica                        5 SLS
22. Olaf Grbec, rojen 7. 11. 1960,
Pot na Poljane 9, Kamnik                     3 LDS
23. Franc Spruk, rojen 9. 4. 1963, Hrib 11,
Kamnik                              1 SDS
24. Janez Stražar, rojen 14. 2. 1944,
Podgorje 12/a, Kamnik                       9 SKD
25. Marjan Schnabl, rojen 18. 10. 1943,
Koroška cesta 6, Šmarca                      8 DESUS
26. Gregor Koncilja, rojen 13. 6. 1967,
Cesta treh talcev 8/b, Kamnik                   3 LDS
27. Miroslav Petek, rojen 6. 9. 1943,
Pot na Jeranovo 7, Kamnik                     1 SDS
28. Franc Orešnik, rojen 25. 10. 1955,
Jamova 2, Kamnik                         5 SLS
29. Marjan Semprimožnik, rojen 8. 7. 1970,
Motnik 17                             3 LDS
---------------------------------------------------------------------------------
Št. 00601-0003/98-31
Kamnik, dne 26. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, dipl. prav. l. r.
Člani:
Mojca Koretič l. r.
Andrej Dovič l. r.
Franc Klobčar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti