Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4218. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo - Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol - Medved (300 m), Kopališka ulica - Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela-Mlake (ca. 2 km), stran 6938.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 ), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US U-I.-47/94-12, 38/96 in 43/96 – odl. US – U-I.-266796) in 24. ter 43. člena statuta Krajevne skupnosti Višnja Gora, je Svet krajevne skupnosti Višnja Gora na 32. seji dne 28. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo – Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol – Medved (300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela–Mlake (ca. 2 km)
1. člen
Uvede se posebni samoprispevek za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo – Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol – Medved (300 m), Kopališka ulica – Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela – Mlake (ca. 2 km).
2. člen
Posebni samoprispevek se uvede za zavezance iz območij vasi: Kamno Brdo, Vrh pri Višnji Gori, Dedni Dol, Sela, Gorenje Brezovo, Polje in Kopališke ul. v Višnji Gori.
3. člen
Posebni samoprispevek bodo plačali posamezniki, ki so v 7. členu tega sklepa poimensko navedeni.
4. člen
Posameznik plača posebni samoprispevek v višini, ki je naveden v 7. členu tega sklepa in je bil dogovorjen med udeleženci referenduma.
5. člen
Posebnega samoprispevka ne plačujejo tisti zavezanci, ki so svojo obveznost že poravnali.
6. člen
Zavezanci posebnega samoprispevka lahko prevzeto obveznost poravnajo v dveh obrokih. Prvi del plačila zapade v plačilo 10. 12. 1998 drugi del pa 20. 12. 1998 .
7. člen
Posebni samoprispevek plačajo zavezanci v zneskih, ki so navedeni v naslednjem seznamu:
--------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Priimek in ime           Naslov              Obveznost
št.                                       v SIT
--------------------------------------------------------------------------------------
1.   Biščak Ivan            Gorenje Brezovo 8a, Višnja Gora   123.000
2.   Ceglar Matija           Gorenje Brezovo 2, Višnja Gora   123.000
3.   Grum Slavko            Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora    63.000
4.   Grum Silva             Gorenje Brezovo 7, Višnja Gora    60.000
5.   Nograšek Jože           Gorenje Brezovo 5, Višnja Gora   123.000
6.   Štibernik Jože           Gorenje Brezovo 3.a, Višnja Gora  123.000
7.   Kozlevčar Jožefa          Gotska 9, 1107 Ljubljana       40.000
8.   Rotar Janez            Podsmreka 10, Dobrova pri LJ     43.000
9.   Černelič Ivana           Šarhova 14, Ljubljana        40.000
10.   Vovk Žarko             Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora    60.000
11.   Vovk Jože             Gorenje Brezovo 8, Višnja Gora    63.000
12.   Zajc Marina            Gorenje Brezovo 4 , Višnja Gora   123.000
13.   Cilenšek Tone           Vir pri Stični 10, Iv. Gorica    200.000
14.   Cilenšek Alojzija         Vir pri Stični 10, Iv. Gorica    124.000
15.   Dremelj Rudi            Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora   200.000
16.   Dremelj Vida            Gorenje Brezovo 11, Višnja Gora   124.000
17.   Medved Branko           Dedni Dol 16, Višnja Gora      364.000
18.   Medved Cvetka           Dedni Dol 16, Višnja Gora      364.000
19.   Šparovec Jože           Dedni Dol 16, Višnja Gora      364.000
20.   Šparovec Mija           Dedni Dol 16, Višnja Gora      364.000
21.   Končar Marko            Kamno Brdo 4, Višnja Gora      400.000
22.   Vrhovec Vida            Kamno Brdo 1, Višnja Gora      200.000
23.   Vrhovec Slavko           Gornji Rudnik II 12, Ljubljana   200.000
24.   Zupančič Jože           Vrh 19, Višnja Gora         220.000
25.   Lokar Frančiška          Kamno Brdo 2, Višnja Gora      220.000
26.   Zajc Jože             Sela 12, Višnja Gora        400.000
27.   Groznik Nace            Pot do šole 2b, Ljubljana      220.000
28.   Jakupovič Jaka           Rožičeva 8, Ljubljana        220.000
29.   Zajc Stane             Jerneja Petriča 14, Škofljica    220.000
30.   Gindiciosi Franci         Kamno Brdo 15, Višnja Gora     220.000
31.   Plankar Štefan           Adamičeva 1b, Grosuplje       220.000
32.   Hren Jože             Prešernova 5, Ljubljana       220.000
33.   Marn Franc             Ljubljanska 54a, Šmarje Sap     220.000
34.   Škarja Stane            Rusjanov trg 3, Ljubljana      220.000
35.   Škufca Lojze ml.          Primorska 21, Ljubljana       220.000
36.   Tomić Peter            Runkova 22, Ljubljana        110.000
37.   Tomić Zdenka            Runkova 22, Ljubljana        110.000
38.   Bombek Ivo             Prešernova 21, Radomlje       220.000
39.   Završki Ivan            Vrhovci c. XXI 27, Ljubljana    110.000
40.   Završki Anica           Vrhovci c. XXI 27, Ljubljana    110.000
41.   Janežič Igor            Mariborska 22, Ljubljana      220.000
42.   Lipold Marjan           Prešernova 2, Ljubljana       220.000
43.   Mašera Marija           Tbilisijska 120, Ljubljana     220.000
44.   Brodnik Janez           Hribska pot 8, Grosuplje      220.000
45.   Štrus Dušan            Miklavčeva 13, Ljubljana      220.000
46.   Hrovat Silvo            Žabjek 25, Višnja Gora       220.000
47.   Zajc Jože ml.           Polje 1, Višnja Gora        137.000
48.   Zajc Vida             Polje 1, Višnja Gora        200.000
49.   Zajc Marija            Polje 1, Višnja Gora         50.000
50.   Zajc Marija ml.          Polje 1, Višnja Gora        150.000
51.   Zajc Franc             Kopališka 12, Višnja Gora      200.000
52.   Zajc Tilka             Kopališka 12, Višnja Gora      155.000
53.   Groznik Franc           Kopališka 8, Višnja Gora      155.000
54.   Groznik Cirila           Kopališka 8, Višnja Gora      150.000
55.   Omahen Alojz            Kopališka 6, Višnja Gora      100.000
56.   Omahen Frančiška          Kopališka 6, Višnja Gora      105.000
57.   Ambrož Anton            Sela 4, Višnja Gora         190.000
58.   Globokar Metod           Cikava 38, Šmarje Sap        20.000
59.   Janežič Franc           Sela 8, Višnja Gora         47.500
60.   Janežič Marija           Sela 8, Višnja Gora         47.500
61.   Kastelic Vilijem          Sela 7, Višnja Gora         47.500
62.   Kastelic Joža           Sela 7, Višnja Gora         47.500
63.   Kastelic Albin           Sela 6, Višnja Gora         95.000
64.   Kastelic Miran           Sela 10, Višnja Gora         95.000
65.   Omahen Franc            Sela 2, Višnja Gora         47.500
66.   Omahen Marija           Sela 2, Višnja Gora         47.500
67.   Travnik Karel           Sela 3, Višnja Gora         47.500
68.   Travnik Milan           Sela 3, Višnja Gora         47.500
69.   Travnik Vinko           Grintovec 42, Višnja Gora       9.500
70.   Travnik Marjan           Grintovec 41, Višnja Gora      10.000
71.   Vrhovec Gabrijel          Sela 1, Višnja Gora         30.000
72.   Rus Stane             Leskovec 7, Višnja Gora       19.500
73.   Dremelj Rudolf           Leskovec 3, Višnja Gora       20.000
74.   Čož Alojz             Leskovec 2, Višnja Gora        9.500
75.   Dremelj Jože            Leskovec 1, Višnja Gora       20.000
76.   Grum Janez             Leskovec 6, Višnja Gora        9.500
77.   Rus Andrej             Leskovec 10, Višnja Gora       20.000
78.   Klemenčič Anton          Leskovec 12, Višnja Gora       30.000
79.   Rome Ignac             Leskovec 11, Višnja Gora       14.500
80.   Čož Jože ml.            Leskovec 23, Višnja Gora       20.000
81.   Erjavec Marija           Leskovec 21, Višnja Gora       20.000
82.   Janežič Polde,           Rožna dolina 26, Grosuplje      50.000
83.   Kutnar Tončka           Gasilska ul. 9, Višnja Gora     30.000
84.   Cimerman Olga           Kriva pot 27, LJ-Zalog        12.000
85.   Rus-Dremelj Rezka         Leskovec 7a, Višnja Gora       15.000
--------------------------------------------------------------------------------------
8. člen
Zavezancem se plačani zneski posebnega samoprispevka odštevajo od osnove dohodnine (7. člen zakona o dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
9. člen
Sredstva posebnega samoprispevka se nakazujejo na žiro računu KS Višnja Gora, št. 50130-645-000-0066003.
10. člen
Sredstva zbrana s posebnim samoprispevkom so strogo namenska in se uporabljajo izključno za namene iz 1. člena tega sklepa.
11. člen
S sredstvi posebnega samoprispevka razpolaga Svet krajevne skupnosti Višnja Gora, ki je odgovoren za zbiranje sredstev, za nadzor nad zbiranjem in njihovo porabo in izvajanje del. Ta je dolžan po zaključku del poročati zavezancem na zboru občanov o uporabi s posebnim samoprispevkom zbranih sredstev.
12. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 692
Višnja Gora, dne 30. novembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Višnja Gora
Matjaž Zupančič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti