Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4214. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj, stran 6928.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena, drugega odstavka 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 40. seji dne 9. novembra 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Črnomelj
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Črnomelj, način poročanja o zbrani taksi, dodatni nadzor nad odvajanjem takse in poročanjem o zbrani taksi.
2. člen
Višina turistične takse se v skladu z zakonom o pospeševanju turizma določi za območje ob reki Kolpi (območje do 3 km od Kolpe) v času poletne turistične sezone (od 15. 6. do 15. 9.) v vrednosti 11 točk. Za čas izven poletne turistične sezone in za ostala območja občine ne glede na čas turistične sezone se določi v višini 8 točk.
Višina turistične takse se določi tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi v skladu z zakonom o pospeševanju turizma Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo v skladu z zakonom o pospeševanju turizma pobirati in odvajati turistično takso.
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so v skladu z zakonom o pospeševanju turizma dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec in sicer vsak mesec, tudi v primeru, da niso imeli gostov na prenočevanju. Izjema so pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje samo v objekte sezonskega značaja (npr. kampi, šotorišča ipd.) kateri so dolžni oddajati mesečna poročila le v času poletne turistične sezone.
4. člen
Poleg organov, ki so za nadzor določeni v zakonu o pospeševanju turizma, opravlja nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence in oddajanjem mesečnih poročil tudi komunalni nadzornik Občine Črnomelj oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki jo pooblasti Občinski svet občine Črnomelj.
5. člen
Za druge zadeve, ki jih ta odlok posebej ne določa, se neposredno uporabljajo določbe zakona o pospeševanju turizma.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 20/96).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-045/98
Črnomelj, dne 9. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti