Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4211. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci, stran 6925.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci
Občinska volilna komisija je na seji, dne 23. 11. 1998, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na volišču v Črenšovcih, Žižkih in Trnju (VE 1), na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 22. 11. 1998 ugotovila
I
1. Na volitvah dne 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti 3.522 volivcev, od tega:
a) 3.522 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 2075 ali 58,90% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 2061 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih;
b) 14 volivcev je glasovalo po pošti.
II
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2074 glasovnic, ena glasovnica je manjkala.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkroženih več list ali drugih nepravilnosti iz 236 glasovnic in je tako to število glasovnic bilo neveljavno.
Veljavnih je bilo 1838 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
--------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   %   Št.   Ime liste
--------------------------------------------------------------------------------------
556   30,3   1    OO SKD Črenšovci
364   19,8   2    Slovenska ljudska stranka – SLS
366   19,9   3    SDS
476   25,9   4    Liberalna demokracija Slovenije
76    4,1   5    Desus Območni odbor Lendava
--------------------------------------------------------------------------------------
III
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam skupaj 9 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje):
– 5 mandatov (od skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:
– 2 OO SKD Črenšovci
– 1 Slovenska ljudska stranka – SLS
– 1 SDS
– 1 Liberalna demokracija Slovenije
– 0 DeSUS Območni odbor Lendava
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
OO SKD Črenšovci – Jožef Horvat, Štefan Horvat
Slovenska ljudska stranka – SLS – Janez Horvat
SDS – Matija Kuzma
Liberalna demokracija Slovenije – Sven Sarjaš
b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in Dolnja Bistrica):
– 4 mandati (od skupnega števila 6 za to volilno enoto), od tega:
– 1 OO SKD Črenšovci
– 1 Slovenska ljudska stranka – SLS
– 1 SDS
– 1 Liberalna demokracija Slovenije
Po navedenem določilu so bili izvoljeni:
OO SKD Črenšovci – Ivan Raj
Slovenska ljudska stranka – Anton Kolenko
SDS – Anton Radman
Liberalna demokracija Slovenije – Dušan Dervarič.
IV
Preostalih 5 mandatov se razdeli na ravni občine (16. člen zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so:
1. OO SKD Črenšovci
2. Slovenska ljudska stranka – SLS
3. SDS
4. Liberalna demokracija Slovenije.
Na podlagi člena 16/I zakona o lokalnih volitvah se pri delitvi mandatov na ravni občine ne upošteva DeSUS Območni odbor Lendava, ker ni bila vložena v obeh volilnih enotah, temveč samo v VE 1.
V
Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 (D’Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov naslednje:
1. 556,00 OO SKD Črenšovci
2. 476,00 Liberalna demokracija Slovenije
3. 366,00 SDS
4. 364,00 Slovenska ljudska stranka – SLS
5. 278,00 OO SKD Črenšovci
6. 238,00 Liberalna demokracija Slovenije
7. 185,33 OO SKD Črenšovci
8. 183,00 SDS
9. 182,00 Slovenska ljudska stranka – SLS
10. 158,67 Liberalna demokracija Slovenije
11. 139,00 OO SKD Črenšovci
12. 122,00 SDS
13. 121,33 Slovenska ljudska stranka – SLS
14. 119,00 Liberalna demokracija Slovenije
Glede na člen 16/III zakona o lokalnih volitvah istoimenskim listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občini razlika med mandati podeljenimi po 15. členu ZLV in pripadlimi mandati po členi 16/II ZLV kar je:
-------------------------------------------------------------------------------------
Lista                 d’Hondt      Mandati     Ostanek
                           Razdeljeni     na ravni
                         po 15. čl. ZLV      občine
-------------------------------------------------------------------------------------
OO SKD Črenšovci             4        3         1
Slovenska ljudska stranka 
– SLS                  3        2         1
SDS                   3        2         1
Liberalna demokracija Slovenije     4        2         2
-------------------------------------------------------------------------------------
Na podlagi 17. člena zakona o volitvah se 5 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer imajo največje ostanke do količnika iz 15. člena zakona o lokalnih volitvah.
Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste naslednje ostanke v %:
-------------------------------------------------------------------------------------
Lista/VE                         1         2
-------------------------------------------------------------------------------------
OO SKD Črenšovci                    80,2        44,0
Slovenska ljudska stranka – SLS             52,8        24,4
SDS                           33,6        44,7
Liberalna demokracija Slovenije             75,0        86,9
-------------------------------------------------------------------------------------
Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati dodelijo tako:
-------------------------------------------------------------------------------------
Lista             Nerazdeljeni        1         2
-------------------------------------------------------------------------------------
O SKD Črenšovci          1           1         /
Slovenska ljudska stranka – SLS  1           1         /
SDS                1           /         1
Liberalna demokracija Slovenije  2           1         1
Tako so bili izvoljeni na podlagi % ostanka glasov liste še:
a) VE 1 Črenšovci – na listi OO SKD Črenšovci Daniel Kolenko, na listi Slovenske ljudske stranke – SLS Anton Horvat, na listi Liberalna demokracije Slovenije Zdravko Žižek.
b) VE 2 Bistrica – na listi SDS Roman Vučko, na listi Liberalne demokracije Slovenije Jože Cigan.
VI
Preferenčni glasovi nisi vplivali na spremembo vrstnega reda na posameznih listah kandidatov, ker noben kandidat ni dobil večine, kot jo določa 17. člen zakona o lokalnih volitvah in je torej pri izvolitvi upoštevan vrstni red kandidatov, kot so ga predložili posamezni predlagatelji list.
Št. 2/98
Črenšovci, dne 23. novembra 1998.
Predsednik
OVK Črenšovci
Ignac Horvat l. r.
Člani:
Angela Hren l. r.
Milan Ifko l. r.
Franc Magdič l. r.
Milica Žižek l. r.
Bernarda Vučko l. r.
Štefan Kolarič l. r.
Danica Žižek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti