Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4209. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Celje, stran 6921.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Celje
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na seji dne 25. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Mestnega sveta mestne občine Celje:
l
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini Celje dobile naslednje število glasov:
---------------------------------------------------------------------------------
Glasov   % Gl.  Št. Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
143     0,8%   1.  NESTRANKARSKA LISTA
1269    6,8%   2.  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
             SLOVENIJE, DeSUS
445     2,4%   3.  NESTRANKARSKA LISTA CELJA
1289    6,9%   4.  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI
             DEMOKRATI
32     0,2%   5.  LISTA NEOPREDELJENIH
2871    15,4%   6.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
             SLOVENIJE – SDS
108     0,6%   8.  NEODVISNI KANDIDAT
423     2,3%   9.  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
580     3,1%  11.  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
4665    25,0%  12.  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
             SLOVENIJE
2099    11,3%  13.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
             DEMOKRATOV – ZLSD
167     0,9%  14.  NACIONALNA STRANKA DELA
196     1,1%  15.  DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI
             FORUM
38     0,2%  16.  KRŠČANSKO-SOCIALNA UNIJA –
             KRŠČANSKI SOCIALISTI
318     1,7%  18.  LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI
             LIBERALCI
63     0,3%  19.  AJDNIK-KAČ
693     3,7%  20.  CELJSKA NEODVISNA LISTA
71     0,4%  21.  SAMOSTOJNA LISTA ZA CELJE
139     0,7%  23.  ANTON MIRNIK IN SKUPINA VOLILCEV
866     4,6%  22.  NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
2076    11,1%  24.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
113     0,6%   7.  NAPREJ SLOVENIJA – NPS
-------------------------------------------------------------------------------------
18664           :SKUPAJ
ll
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 14 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
volilna enota 1
volilni količnik 595, 454545
-------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   %GL.  MA   % ost.    Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
143    2,2%   0   24,0%     1.  NESTRANKARSKA LISTA
323    4,9%   0   54,2%     2.  NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
813   12,4%   1   36,5%     3.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
                       izvoljen je:
                       Karl Grad, roj. 27. 10. 1944,
                       naslov: Škofja vas, Runtole 3A
465    7,1%   0   78,1%     4.  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                       SLOVENIJE, DeSUS
35    0,5%   0   5,9%     5.  NAPREJ SLOVENIJA – NPS
1601   24,4%   2   68,9%     6.  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
                       izvoljena sta:
                       dr. Radko Komadina, roj. 8. 11. 1957,
                       naslov: Ljubečna, Murnova 16,
                       Marjan Krajnc, roj. 8. 4. 1946,
                       naslov: Celje, Heroja Rojška 28
485    7,4%   0   81,5%     7.  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1035   15,8%   1   73,8%     8.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
                       izvoljen je:
                       Erih-Janez Gril, roj. 21. 6. 1941,
                       naslov: Celje, Dušana Kvedra 25
71    1,1%   0   11,9%     9.  SAMOSTOJNA LISTA ZA CELJE
222    3,4%   0   37,3%    10.  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
122    1,9%   0   20,5%    11.  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
36    0,5%   0   6,0%    12.  NACIONALNA STRANKA DELA
82     1,3   0   13,8%    13.  LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI
111    1,7%   0   18,6%    14.  NESTRANKARSKA LISTA CELJA
486    7,4%   0   81,6%    15.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV –
                       ZLSD
191    2,9%   0   32,1%    16.  CELJSKA NEODVISNA LISTA
50    0,8%   0   8,4%    17.  DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI FORUM
108    1,6%   0   18,1%    18.  NEODVISNI KANDIDAT
32    0,5%   0   5,4% 	    19.  LISTA NEOPREDELJENIH
139    2,1%   0   23,3%    20.  ANTON MIRNIK IN SKUPINA VOLILCEV
-------------------------------------------------------------------------------------
6550        4             :SKUPAJ
volilna enota 2
volilni količnik: 529, 090909
-------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   %GL.  MA   % ost.    Št. Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
103    1,8%   0   19,5%     1.  NACIONALNA STRANKA DELA
536    9,2%   1   1,3%     2.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
                       izvoljen je:
                       Miroslav Terbovc, roj. 6. 2. 1943,
                       naslov: Celje, Milčinskega 11
898   15,4%   1   69,7%     3.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
                       izvoljen je:
                       Stanislav Hren, roj. 9. 4. 1947,
                       naslov: Celje, Zvezna 11
839   14,4%   1   58,6%     4.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
                       izvoljen je:
                       Franc Petauer, roj. 14. 11. 1927,
                       naslov: Celje, Miklošičeva 4
343    5,9%   0   64,8%     5.  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
63    1,1%   0   11,9%     6.  AJDNIK-KAČ
294    5,1%   0   55.6%     7.  CELJSKA NEODVISNA LISTA
117    2,0%   0   22,1%     8.  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
150    2,6%   0   28,4%     9.  NESTRANKARSKA LISTA CELJA
168    2,9%   0   31,8%    10.  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
42    0,7%   0   7,9%    11.  NAPREJ SLOVENIJA – NPS
1496   25,7%   2   82,7%    12.  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
                       izvoljena sta:
                       Zdenko Podlesnik, roj. 28. 6. 1960,
                       naslov: Celje, Gosposka 19
                       Igor Gobec, roj. 3. 9. 1966,
                       naslov: Celje, Kraigherjeva 7
103    1,8%   0   19,5%    13.  LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI
306    5,3%   0   57,8%    14.  NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
4     0,9%   0   10,2%    15.  DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI FORUM
308    5,3%   0   58,2%    16.  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                       SLOVENIJE, DeSUS
-------------------------------------------------------------------------------------
5820        5            :SKUPAJ
volilna enota 3
volilni količnik: 572, 181818
-------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   %GL.  MA   % ost.    Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
184    2,9%   0   32,2%     1.  SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
727   11,6%   1   27,1%     2.  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
                       izvoljen je:
                       Bojan Šrot, roj. 9. 2. 1960,
                       naslov: Celje, Zagrad 56
92    1,5%   0   16,1%     3.  DEMOKRATI SLOVENIJE – SLOVENSKI FORUM
461    7,3%   0   80,6%     4.  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
496    7,9%   0   86,7%     5.  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
                       SLOVENIJE, DeSUS
208    3,3%   0   36,4%     6.  CELJSKA NEODVISNA LISTA
184    2,9%   0   32,2%     7.  NESTRANKARSKA LISTA CELJA
36    0,6%   0   6,3%     8.  NAPREJ SLOVENIJA – NPS
190    3,0%   0   33,2%     9.  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
133    2,1%   0   23,2%    10.  LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI
938   14,9%   1   63,9%    11.  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
                       izvoljen je:
                       dr. Aleksander Jezernik, roj. 1. 8. 1925,
                       naslov: Celje, Vrunčeva 10
28    0,4%   0   4,9%    12.  NACIONALNA STRANKA DELA
774   12,3%   1   35,3%    13.  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV –
                       ZLSD
                       izvoljena je:
                       Janja Romih, roj. 26. 8. 1962,
                       naslov: Celje, Ljubljanska 24
38    0,6%   0   6,6%    14.  KRŠČANSKO-SOCIALNA UNIJA-KRŠČANSKI
                       SOCIALISTI
237    3,8%   0   41,4%    15.  NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
1568   24,9%   2   74,0%    16.  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
                       izvoljena sta:
                       Janez Goršič, roj. 21. 5. 1946,
                       naslov: Celje, Kersnikova 6A,
                       Cvetko Rojc, roj. 2. 6. 1949,
                       naslov: Celje, Vrunčeva 36
-------------------------------------------------------------------------------------
6294        5             :SKUPAJ
lll
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 19 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 33 (d’Hondtov), je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:
-------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.    	Količnik    Li  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
1       4665,00    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2       2871,00     6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3       2332,50    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4       2099,00    13  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
5       2076,00    24  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
6       1555,00    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
7       1435,50     6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
8       1289,00     4  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
9       1269,00     2  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
10       1166,25    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJE SLOVENIJE
11       1049,50    13  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
12       1038,00    24  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
13       957,00     6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
14       933,00    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
15       866,00    22  NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
16       777,50    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
17       717,75     6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
18       699,67    13  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
19       693,00    20  CELJSKA NEODVISNA LISTA
20       692,00    24  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
21       666,43    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
22       644,50     4  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
23       634,50     2  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
24       583,13    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
25       580,00    11  ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
26       574,20     6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
27       524,75    13  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
28       519,00    24  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
29       518,33    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
30       478,50     6  SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
31       466,50    12  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
32       445,00     3  NESTRANKARSKA LISTA CELJA
33       433,00    22  NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
-------------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Celje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
-------------------------------------------------------------------------------------
Ime liste                Volilna  Izvoljen je:
                    enota   (ime in priimek, roj., naslov)
-------------------------------------------------------------------------------------
4 SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI   1    Marko Zidanšek, 11. 11. 1968,
                          Trnovlje, Plinarniška 10
2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE – DeSUS             3    Jožef Bučer, 20. 3. 1935,
                          Celje, Vegova 12B
22 NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE     2    Vladimira Skale, 23. 1. 1972,
                          Celje, Bratov Vošnjakov 2
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE   1    Daniel Hriberšek, 25. 6. 1927,
- SDS                       Celje, Heroja Rojška 18
13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV       Franc Knafelc, 8. 2. 1934,
- ZLSD                       Škofja vas, Prekorje 36A
20 CELJSKA NEODVISNA LISTA        2    Miran Gracer, 29. 3. 1956
                          Celje, Okrogarjeva 2
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA      2    Primož Posinek, 2. 5. 1965,
SLOVENIJE                     Celje, Pod gabri 21
4 SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI   3    Borislav Jagodič mag. phar. 5. 3.
                          1944,
                          Celje, Kopitarjeva 5
2 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE – DeSUS             1    Bernard Krivec, 25. 7. 1928,
                          Celje, Roka Drofenika 5
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 3    mag. Beata Kanduti-Šumej, 6. 1.
                          1964,
                          Celje, Ljubljanska cesta 33
11 ZELENI SLOVENIJE – ZELENI       1    Harald Flis, 3. 5. 1943,
                          Celje, Milke Kerin 3
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE   2    Elemir Bohar, 16. 2. 1942,
- SDS                       Celje, Ulica bratov Vošnjakov 5
13 ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV  2    Mojca Jereb-Kosi, 24. 9. 1956,
- ZLSD                       Celje, Glavni trg 3
24 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS    1    Bojan Krajnc, 14. 9. 1966,
                          Celje, Frankolovskih žrtev 28
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 1    mag. Ivan Eržen, 23. 6. 1957,
                          Celje, Cvetlična 29
6 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE   3    Franci Filipčič, 18. 3. 1950,
- SDS                       Celje, Ljubljanska 78
12 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 2    Zvonko Utroša, 7. 5. 1952, Celje,
                          Milčinskega 8
3 NESTRANKARSKA LISTA CELJA        3    Fric Krajnc, 3. 8. 1942,
                          Celje, Trubarjeva 42
22 NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE     3    Matjaž Klenovšek, 17. 10. 1769,
                          Celje, Kersnikova 32
-------------------------------------------------------------------------------------
lV
Člani Mestnega sveta mestne občine Celje izvoljeni na volitvah, 22. novembra 1998, so:
-------------------------------------------------------------------------------------
Vol. Enota   Ime in priimek    Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------
1       Karl Grad       SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
1       Bojan Krajnc     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
1       Bernard Krivec    DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
1       dr. Radko Komadina  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1       Marjan Krajnc     LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1       mag. Ivan Eržen    LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1       Marko Zidanšek    SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1       Erih-Janez Gril    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1       Daniel Hriberšek   SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
1       Harald Flis      ZELENI SLOVENIJE, ZELENI
1       mag. Franc Knafelc  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2       Miroslav Terbovc   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
2       Stanislav Hren    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
2       Elemir Bohar     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
2       Franc Petauer     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2       Mojca Jereb-Kosi   ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
2       Miran Gracer     CELJSKA NEODVISNA LISTA
2       Zdenko Podlesnik   LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2       Igor Gobec      LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2       Primož Posinek    LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2       Zvonko Utroša     LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2       Vladimira Skale    NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
3       Bojan Šrot      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SLS
3       Borislav Jagodič
        mag. phar.      SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
3       Jožef Bučer      DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS
3       Fric Krajnc      NESTRANKARSKA LISTA CELJA
3       dr. Aleksander
        Jezernik       SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3       Franci Filipčič    SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS
3       Janja Romih      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD
3       Matjaž Klenovšek   NEODVISNA LISTA MLADI ZA MLADE
3       Janez Goršič     LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3       Cvetko Rojc      LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3       mag. Beata Kanduti
        -Šumej        LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
------------------------------------------------------------------------------------
Št. 00800/0002/98
Celje, dne 25. novembra 1998.
Občinska volilna komisija
mestne občine Celje
Predsednik
Matevž Žugelj, dipl. prav. l. r.
Člani:
Bernarda Zidanšek l. r.
Silvan Božič l. r.
Jožefa Dolenšek l. r.
Stane Rozman l. r.
Vida Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti