Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti, stran 6918.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 20. 11. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 20. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji za območje ob Mariborski cesti (proj. RC – Planiranje št. 590/89, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del, Uradni list RS, št. 24/93) se spremeni in dopolni po projektu RC – Planiranje Celje d.o.o., št. 263/98 in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del (Uradni list RS, št. 24/93) se spremeni tako, da se na koncu doda:
– in projekta št. 263/98, ki ga je avgusta 1998 izdelal RC – Planiranje Celje d.o.o.
3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu drugega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– Na južnem delu funkcionalnega zemljišča obstoječega gostinskega objekta na zemlj. parc. št. 857, k. o. Sp. Hudinja, je predvidena gradnja zimsko – letnega vrta tlorisnih dimenzij 10.45 x 10.65 + 2.25 x 7.00 m (+ 0.20 m).
Objekt bo pritličen, konstrukcija lesena z zidanim parapetnim zidom in zasteklen. Steha bo šotorasta štirikapnica s 25° naklonom in temno kritino, na vrhu prirezana in pokrita s prozornimi kupolami. Maksimalna dovoljena višina objekta je 5,40 m.
– Ventilacija iz prizidka mora biti tehnično izvedena tako, da ne bo povzročala negativnih emisij v stanovanju v zgornji etaži, okna morajo biti fiksna.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-195/98
Celje, dne 20. novembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti