Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4200. Poročilo o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana, stran 6911.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana
Mestna volilna komisija je na seji dne 23. in 25. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za Mestni svet mestne občine Ljubljana na volitvah dne 22. novembra 1998, ugotovila:
I
1. Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 214.803 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 95.996 volivcev ali 44,69% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
– 95.738 volivcev glasovalo na voliščih,
– 258 volivcev glasovalo po pošti.
II
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 6.216 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 89.724.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------------------------------
Glasov    Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------
1285     KRŠČANSKO-SOCIALNA UNIJA-KRŠČANSKI
       SOCIALISTI-KSU
1316     LIBERALNA STRANKA-SLOVENSKI LIBERALCI-LS
2309     RAD IMAM LJUBLJANO-LISTA BRANKA GRADIŠNIKA
       (LBG)
3702     DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
       SLOVENIJE-DeSUS
742      SKUPNA LISTA ZELENI SLOVENIJE-ZELENI in ZELENA
       ALTERNATIVA-ZA
3415     SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
508      MAG. MILAN LOVRENČIČ
1587     LISTA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN REKREACIJO
200      REPUBLIKANCI SLOVENIJE
768      SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
       – STRANKA CENTRA
7699     SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
134      LISTA »KDS«
2502     SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS
968      ZELENA LJUBLJANA
200      STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL (SED)
18107     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE-SDS
261      NACIONALNA STRANKA DELA
26999     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
287      NAPREJ SLOVENIJA-NPS
394      NOVA
2726     DEMOKRATI SLOVENIJE
13615     ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV-ZLSD
-----------------------------------------------------------------------------------
III
Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah je zaporedje najvišjih količnikov do 45. mesta po listah kandidatov po D’Hondtovem sistemu naslednje:
1.   26.999,00      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 2.   18.107,00      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
 3.   13.615,00      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
 4.   13.499,50      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 5.    9.053,50      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
 6.    8.999,67      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
 7.    7.699,00      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
 8.    6.807,50      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
 9.    6.749,75      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
10.    6.035,67      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
11.    5.399,80      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
12.    4.538,33      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
13.    4.526,75      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
14.    4.499,83      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
15.    3.857,00      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
16.    3.849,50      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
17.    3.702,00      DEMOKRATIČNA STRANKA
               UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
18.    3.621,40      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
19.    3.415,00      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
20.    3.403,75      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
21.    3.374,88      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
22.    3.017,83      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
23.    2.999,89      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
24.    2.726,00      DEMOKRATI SLOVENIJE
25.    2.723,00      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
26.    2.699,90      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
27.    2.586,71      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
28.    2.566,33      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
29.    2.502,00      SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
               – SNS
30.    2.454,46      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
31.    2.309,00      RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA
               GRADIŠNIKA (LBG)
32.    2.269,17      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
33.    2.263,38      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
34.    2.249,92      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
35.    2.076,85      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
36.    2.011,89      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
37.    1.945,00      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
38.    1.928,50      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
39.    1.924,75      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
40.    1.851,00      DEMOKRATIČNA STRANKA
               UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
41.    1.810,70      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
               SLOVENIJE – SDS
42.    1.799,93      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
43.    1.707,50      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
44.   4,1.701,88      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
               DEMOKRATOV – ZLSD
45.    1.687,44     LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
IV
Posameznim listam kandidatov se dodeli naslednje število mandatov:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE             16
 2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE           10
 3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD        8
 4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI               4
 5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
   SLOVENIJE – DeSUS                     2
 6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              2
 7. DEMOKRATI SLOVENIJE                    1
 8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS            1
 9. RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA
   (LBG)                           1
10. LISTA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN REKREACIJO          0
11. LIBERALNA STRANKA – SLOVENSKI LIBERALCI – LS       0
12.	 KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KRŠČANSKI
   SOCIALISTI – KSU                     0
13. ZELENA LJUBLJANA                     0
14.	 SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA
   – STRANKA CENTRA                     0
15.	 SKUPNA LISTA ZELENI SLOVENIJE–ZELENI
   IN ZELENA ALTERNATIVA-ZA                 0
16. MAG. MILAN LOVRENČIČ                   0
17. NOVA                           0
18. NAPREJ SLOVENIJA – NPS                  0
19. NACIONALNA STRANKA DELA                  0
20. REPUBLIKANCI SLOVENIJE                  0
21. STRANKA ENAKOPRAVNIH DEŽEL (SED)             0
22. LISTA »KDS«                        0
V
Z list kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov so dobile liste. Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – 16 mandatov
izvoljeni so:
1. Borut VESELKO, rojen 27. 10. 1959, Linhartova 36, Ljubljana,
2. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, rojena 23. 11. 1941, Rimska 16, Ljubljana,
3. mag. Janez KOPAČ, rojen 28. 7. 1961, Kotnikova 22, Ljubljana,
4. Evita LESKOVŠEK, rojena 14. 3. 1963, Ul. 28. maja 3, Ljubljana,
5. Janez SODRŽNIK, rojen 15. 5. 1964, Žaucerjeva 22, Ljubljana,
6. Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, rojena 31. 10. 1951, Karlovška 24, Ljubljana,
7. Jože KASTELIC, rojen 28. 2. 1936, Ul. bratov Učakar 50, Ljubljana,
8. Slavko SLAK, rojen 8. 2. 1962, Ob žici 13, Ljubljana,
9. Peter BOŽIČ, rojen 30. 12. 1932, Verovškova 43, Ljubljana,
10. Miha KOPRIVŠEK, rojen 21. 5. 1975, Gotska 3, Ljubljana,
11. Janko MÖDERNDORFER, rojen 30. 10. 1965, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
12. Branislava LOVREČIČ, rojena 9. 1. 1951, Gerbičeva 36/A, Ljubljana,
13. Roman JAKIČ, rojen 1. 5. 1967, Neubergerjeva 25, Ljubljana,
14. dr. Darko ŠTRAJN, rojen 18. 9. 1949, Rožna dolina, Cesta XV/8, Ljubljana,
15. Brigita BUKOVEC, rojena 21. 5. 1970, Štihova 15, Ljubljana,
16. dr. Radovan-Stanislav PEJOVNIK, rojen 4. 5. 1946, Ižanska 164, Ljubljana.
2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE – SDS – 10 mandatov
izvoljeni so:
1. prof. dr. Anton JEGLIČ, rojen 29. 5. 1935, Ulica bratov Učakar 130, Ljubljana,
2. Dimitrij KOVAČIČ, rojen 28. 11. 1954, Ocvirkova 59, Ljubljana,
3. dr. Milan ZVER, rojen 25. 5. 1962, Grablovičeva ulica 24, Ljubljana,
4. Jože SNOJ, rojen 17. 3. 1934, Pod brezami 16, Ljubljana,
5. Marjan VIDMAR, rojen 2. 4. 1949, Opekarska 9b, Ljubljana,
6. Andrej MUREN, rojen 8. 7. 1953, Bratov Martinec 6, Ljubljana,
7. Peter SUŠNIK, rojen 15. 12. 1973, Dermotova 19, Ljubljana,
8. Simon MIŠE, rojen 18. 11. 1977, Palmejeva ul. 20, Ljubljana,
9. Damijan DOLINAR, rojen 26. 6. 1954, Tomčeva ulica 4, Ljubljana,
10. Andrej MEGLIČ, rojen 29. 1. 1957, Cesta 24. junija 42, Ljubljana.
3. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD – 8 mandatov
izvoljeni so:
1. dr. Metka TEKAVČIČ, rojena 12. 6. 1961, Neubergerjeva 7, Ljubljana,
2. dr. Matko Vasilij CERAR, rojen 8. 6. 1946, Klemenova 136, Ljubljana,
3. Anton COLARIČ, rojen 24. 8. 1954, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
4. Angela MURKO PLEŠ, rojena 16. 8. 1947, Trebinjska 16, Ljubljana,
5. Stanko BREZOVAR, rojen 2. 7. 1951, Pugljeva 5, Ljubljana,
6. Silva ČRNUGELJ, rojena 29. 12. 1954, Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana,
7. Danilo TOMŠIČ, rojen 2. 11. 1970, Peričeva 35, Ljubljana,
8. Miloš PAVLICA, rojen 3. 10. 1950, Ulica bratov Učakar 86, Ljubljana.
4. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI– 4 mandate
izvoljeni so:
1. dr. Drago ČEPAR, rojen 21. 12. 1946, Tomažičeva 34, Ljubljana,
2. Mihael JARC, rojen 22. 5. 1950, Zarnikova 19, Ljubljana,
3. Franc SLAK, rojen 12. 8. 1938, Štebijeva 7, Ljubljana,
4. Janez VRBOŠEK dr., rojen 6. 3. 1942, Novo Polje Cesta V/3, Ljubljana.
5. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE–DeSUS– 2 mandata
izvoljena sta:
1. Janez ŽELEZNIK, rojen 12. 2. 1923, Livarska 14, Ljubljana,
2. Branko OMERZU, rojen 22. 5. 1950, Rojčeva 15, Ljubljana.
6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA– 2 mandata
izvoljena sta:
1. Bogdan BRADAČ, rojen 13. 4. 1931, Spodnji Rudnik II/1, Ljubljana,
2. ŽAGAR, rojen 7. 4. 1959, Besnica 23/A, Ljubljana.
7. RAD IMAM LJUBLJANO – LISTA BRANKA GRADIŠNIKA (LBG) – 1 mandat
izvoljen je:
1. Andrej RAZDRIH, rojen 5. 10. 1952, Šubičeva 3, Ljubljana.
8. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 1 mandat
izvoljen je:
1. Roman VERAS, rojen 28. 2. 1942, Glavarjeva 47, Ljubljana.
9. DEMOKRATI SLOVENIJE – 1 mandat
izvoljena je:
1. Danica SIMŠIČ, rojena 22. 2. 1955, Preglov trg 10, Ljubljana.
Št. 215/98
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.
Mestna volilna komisija Ljubljana
Predsednik komisije
Borut Potrata, dipl. prav. l. r.
Člani:
Jože Zbačnik l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Štefanija Kovač l. r.
Marjan Lavrič l. r.
Bojan Drol l. r.
Maja Škrjanc l. r.
Gojmir Komar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti