Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4191. Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del, stran 6891.

Na podlagi 53.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US RS in 69/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 29/95), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del
1. člen
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) zagotavlja udeležencem javnih del deleže izhodiščne plače glede na brezposelnost in glede na bruto dodano vrednost po naslednjih kriterijih:
– 85% izhodišče plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na bruto dodano vrednost;
– 80% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7 do 10%, ne glede na bruto dodano vrednost,
– 75% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7% ali, če je bruto dodana vrednost na prebivalca občine nižja od 68%,
– 60% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto dodana vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od 68%.
2. člen
Bruto dodana vrednost iz prejšnjega člena se upošteva po podatkih, ki jih za občino ugotovi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
3. člen
Če se po pričetku izvajanja programa javnih del podatki o brezposelnosti in o bruto dodani vrednosti v občini spremenijo, se v tekočem proračunskem letu upoštevajo podatki, ki so bili podlaga za izračun deleža pri financiranju izhodiščne plače ob sprejemu programa javnih del.
4. člen
Zavod lahko za vsakega v javna dela vključenega:
– prejemnika denarnega nadomestila, starejšega od 45 let,
– moškega nad 53 let starosti,
– žensko nad 48 let starosti,
– invalidno osebo,
– zdravljenega odvisnika,
poleg deleža izhodiščne plače iz 1. člena tega pravilnika, zagotavlja še 50% deleža izhodiščne plače, ki jo zagotavlja naročnik oziroma izvajalec javnih del.
O zagotavljanju izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka odloča Odbor za izbor javnih del pri zavodu v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve.
5. člen
Če so naročniki ali izvajalci programa javnih del državni organi ali pravne osebe, v katerih ima država večinski lastniški delež, zagotavlja zavod največ 75% izhodiščne plače.
6. člen
Če je naročnik ali izvajalec programa javnih del organizacija, katere cilj je pridobivanje dobička in organizira program javnega dela, ki je neprofitne narave, je delež izhodiščne plače, ki ga zagotavlja zavod največ 50% deleža, določenega v 1. členu in 50% deleža iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
V primeru naravne nesreče ali kadar je v program javnih del vključenih več kot 50% oseb iz 4. člena tega pravilnika ali kadar je na določenem območju nenadoma nastala večja brezposelnost ali kadar gre za posebne programe, katerih naročnik je zavod, lahko zavod zagotavlja izhodiščno plačo v celoti.
O zagotavljanju izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka odloča Odbor za izbor javnih del pri zavodu v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/98-011
Ljubljana, dne 27. novembra 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti