Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4179. Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva, stran 6878.

Na podlagi 9. člena, v zvezi z osmo alineo prvega odstavka 7. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa natančnejše kriterije za dodeljevanje sredstev gospodarskim družbam iz uporabe dela kupnin za investicije v javni sektor gospodarstva iz sredstev, s katerimi razpolaga Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
2. člen
Do dodelitve sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva je upravičena gospodarska družba, ki po zakonu ali predpisu Vlade Republike Slovenije opravlja svojo dejavnost kot gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: upravičenci) in sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti med dejavnosti:
– CA/10.20 – Pridobivanje rjavega premoga in lignita,
– E/40.10 – Oskrba z elektriko.
3. člen
Dodeljevanje sredstev za investicije v gospodarski javni sektor opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
Pri izvedbi javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) v skladu s kriteriji iz te uredbe.
4. člen
Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva, morajo zagotavljati dolgoročno zanesljivost in zadostnost oskrbe z električno energijo ali njeno učinkovito rabo ali zmanjšanje onesnaževanja okolja ali posredno vplivati na tako zmanjšanje ter tehnološko in gospodarsko učinkovitost.
Sredstva se dodeljujejo tudi za investicije, ki zagotavljajo modernizacijo tehnološkega procesa proizvodnje premoga.
5. člen
Pri dodeljevanju sredstev bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti upoštevalo naslednje kriterije po njihovem vrstnem redu:
– prispevek k izboljšanju stabilnosti in zanesljivosti energetske oskrbe v Republiki Sloveniji,
– delež zagotovljenih lastnih in drugih sredstev investitorja,
– stopnja dokončanosti projekta oziroma že začete investicije,
– zmanjšanje onesnaževanja okolja in izboljšanje vpliva proizvodnje električne energije in pridobivanja premoga na obremenjenost okolja.
6. člen
Za presojo upravičenosti do sredstev morajo upravičenci, ki se prijavijo na javni razpis poleg kriterijev iz prejšnjega člena, Ministrstvu za gospodarske dejavnosti z vlogo predložiti še:
– investicijski elaborat, iz katerega mora biti razvidna skladnost projekta z resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo – skladnost ugotavlja Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– višino potrebnih sredstev za izvedbo oziroma dokončanje investicije,
– dokazilo o zagotovitvi drugih virov financiranja investicije,
– terminski plan za izvedbo investicije oziroma rok za dokončanje že začete investicije.
7. člen
Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala največ do 30 odstotkov celotne vrednosti investicije kot kapitalska naložba. Podjetje je dolžno izvesti dokapitalizacijo v višini dodeljenih sredstev v roku 60 dni po koriščenju zadnjega obroka dodeljenih sredstev.
8. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati sklep Vlade Republike Slovenije o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva (Uradni list RS, št. 70/96).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-13/98-1
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti