Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

4174. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS97), stran 6877.

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter v skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. novembra 1998 sprejel
O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS97)
Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1997, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 157. seji dne 24. 3. 1998 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1997:
Aktiva                            (v 000 tolarjih)
Finančna sredstva                         593.440,585
Osnovna sredstva                           2.071,656
Skupna aktiva                           595.512,242
Pasiva
Skupne obveznosti                         543.386,282
Rezerve                               52.125,959
Skupna pasiva                           595.512,242
B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1997:
(v 000 tolarjih)
Prihodki                              19.856,489
Neto tečajne razlike                        16.797,269
Odhodki                               21.791,618
Presežek prihodkov nad odhodki                   14.862,139
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1997 se razporedi za:
(v 000 tolarjih)
Prenos na podračun rezerv 
za tečajne razlike                         16.797,269
Črpanje posebnih rezerv (splošnih rezerv)              1.935,130
Skupna razdelitev                          14.862,139
Št. 450-03/89-2/18
Ljubljana, dne 25. novembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti