Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1998 z dne 13. 11. 1998

Kazalo

3915. Uredba o začasni uporabi določb memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji "Cooperative Adventure Exchange 98” v zvezi z oprostitvijo plačila davka od prometa proizvodov in storitev, stran 6114.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi določb memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji “Cooperative Adventure Exchange 98” v zvezi z oprostitvijo plačila davka od prometa proizvodov in storitev
1. člen
Ta uredba določa oprostitev plačila davka od prometa proizvodov in storitev, ki jih naročita Kopenski del mobilne sile Zavezniškega poveljstva za Evropo in Poveljstvo zavezniških kopenskih sil za južno Evropo v zvezi z izvedbo vaje “Cooperative Adventure Exchange 98”, ki bo potekala od 14. do 28. novembra 1998, kot to določa memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo vojaški vaji “Cooperative Adventure Exchange 98”.
2. člen
Oprostitev plačila prometnega davka iz prejšnjega člena te uredbe se uveljavi na podlagi obrazca, izpolnjenega s strani naročnika in dobavitelja proizvodov oziroma izvajalca storitve ter potrjenega s strani predstavnika Ministrstva za obrambo. Obrazec v slovenskem in angleškem jeziku z navodilom za izpolnjevanje je priloga k tej uredbi.
Ministrstvo za obrambo vodi posebno evidenco potrjenih obrazcev ter jo v 60 dneh po končani vaji pošlje pristojnemu davčnemu organu.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 802-03/98-1
Ljubljana, dne 11. novembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF DEFENSE


Navodilo za izpolnjevanje obrazca

1. Vsi obrazci morajo biti oštevilčeni.

2. Obrazci se popolnjujejo v štirih izvodih, dva za dobavitelja,
eden za naročnika in eden za predstavnika MORS, ki le-te obrazce
overja.

3. Predstavnik MORS izdaja obrazce in vodi evidenco potrjenih
obrazcev.

4. Po končani vaji se obrazce arhivira 10 let.

5. Dobavitelj en primerek obrazca priloži dobavnici in računu,
drugega pa ima za svoje potrebe.


Instructions for completing the form

1. All forms must have a serial number.

2. Four copies of the form should be filled out: two for the
supplier, one for the person who places the order and one for the
MOD representative, who also verifies the forms.

3. The MOD representative is responsible for issuing the forms
and monitors all verified forms.

4. After the exercise, forms will be kept in the archive for 10
years.

5. The Supplier should enclose one copy of the form with the
invoice and delivery form the second copy should be kept.


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina