Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3840. Dogovor o ukrepih za izboljšanje organizacije dela, racionalizacije dela, zagotavljanja boljše kakovosti storitev in za doseganje večje učinkovitosti, stran 5977.

D O G O V O R
o ukrepih za izboljšanje organizacije dela, racionalizacije dela, zagotavljanja boljše kakovosti storitev in za doseganje večje učinkovitosti
I
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ZSSS – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije so kot podpisniki tega dogovora soglasni, da je uveljavitev zahtev zaposlenih v socialnem varstvu za izboljšanje materialnega položaja možna le ob izvedbi ukrepov izboljšanja organizacije, kakovosti in racionalizacije dela v zavodih in pri drugih delodajalcih na področju socialnega varstva.
Zato bodo podprli naslednje ukrepe in aktivnosti:
1. Povezovanje vseh služb socialnega varstva, ki vplivajo na socialni položaj prebivalcev ter povezovanje s službami in organi na drugih področjih s ciljem zagotoviti čimbolj učinkovito pomoč upravičencem.
2. Izboljšanje dostopnosti do socialnovarstvenih storitev z:
– učinkovitejšo izrabo delovnega časa,
– vključevanjem prostovoljnega dela in oblik samopomoči,
– izrabo kapacitet zavodov in razpoložljivih sredstev za širitev dejavnosti in uvajanje novih programov.
3. Izvedba obstoječega obsega dela ob enakem številu zaposlenih, razen pri širitvah obsega dela zaradi povečanja kapacitet ali uvajanja novih dejavnosti.
4. Zmanjšanje obsega izdatkov, ki nimajo neposrednega vpliva na kvaliteto izvajanja dejavnosti in uveljavljanja pravic, in sicer zlasti:
– proučitev in racionalizacija služb stalne pripravljenosti,
– zmanjšanje obsega strokovnih ekskurzij in drugih stroškov, ki ne pomenijo neposrednega uresničevanja določb kolektivne pogodbe iz naslova strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja,
– racionalizacija nabave potrošnega materiala,
– z boljšo organizacijo dela, v okviru katere bo zagotovljeno nadomeščanje delavcev v primerih krajših začasnih odsotnosti delavcev, ne da bi to zahtevalo povečanje stroškov.
5. Enotno urejanje za dejavnosti, za katere se uporablja in velja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, glede dodeljevanja solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni in sicer tako, da bo solidarnostna pomoč dodeljena le v primerih ko je po oceni sindikata pomoč upravičena zaradi socialnih razmer zaposlenega in njegove družine.
6. Povečanje obsega prihodkov, ki niso prihodki za opravljanje javne službe, s tem, da se to povečanje usmeri v razvoj dejavnosti.
II
Ministrstvo za zdravstvo in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ZSSS – Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva in Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije so kot podpisniki tega dogovora soglasni, da bodo za uveljavitev novih oziroma spremenjenih določil tarifnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije podprli in pripomogli k izvajanju ukrepov za izboljšanje organizacije dela, kakovosti storitev in za večjo stroškovno učinkovitost.
Podpisniki tega dogovora soglašajo:
1. Podpisniki bodo z racionalno organiziranostjo dela, boljšo izkoriščenostjo delovnega časa in izboljšanjem kakovosti dela zagotavljali izboljšanje kakovosti storitev, večjo dostopnost storitev in stroškovno učinkovitejši način izvajanja storitev.
V ta namen bodo v zdravstvenih zavodih izdelali ovrednotene in časovno opredeljene elaborate racionalizacije na področju organizacije dela in izkoristka delovnega časa. S povečanjem delovne discipline in največ v okviru razpoložljivega števila delavcev (z upoštevanjem kadrovskih normativov) bo zagotovljena večja storilnost.
2. Z ukrepi boljše izrabe obstoječih kapacitet in razpoložljivih sredstev bodo podpisniki zagotavljali nižje stroške na enoto brez odpuščanja zaposlenih in v okviru možnosti uvajali nove programe, kot tudi programe za naročnike izven zavoda ter tako zagotavljali povečanje obsega prihodkov, ki niso prihodki javne službe.
3. Podpisniki bodo izvajali ukrepe za zmanjšanje višine izdatkov, ki nimajo neposrednega vpliva na izvajanje zdravstvenih storitev in uveljavljanja pravic zavarovancev, kot so:
– izdatki za strokovna izpopolnjevanja, ki presegajo najnujnejši program strokovnega izobraževanja, opredeljenega s sprejetim letnim programom izobraževanja zavoda,
– izdatki za nabavo potrošnega in drugega materiala ter storitev,
– izdatki za dežurno službo, stalno pripravljenost, nadurno delo in pogodbeno delo.
4. Sindikati podpisniki bodo podprli predlog enotne ureditve za dejavnosti, za katere se uporablja in velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti glede dodeljevanja solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni, in sicer tako, da bo solidarnostna pomoč dodeljena le v primerih ko je po oceni sindikata pomoč upravičena zaradi socialnih razmer zaposlenega in njegove družine.
5. Podpisniki bodo zagotavljali znižanje stroškov delovnega procesa z boljšo organizacijo dela, v okviru katere bo zagotovljeno nadomeščanje delavcev v primerih krajših začasnih odsotnosti delavcev, ne da bi to zahtevalo povečanje stroškov.
6. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno, v skladu s poklicno etiko, zagotoviti poslovnejše odnose s pacienti kot plačniki in naročniki zdravstvenih storitev. Prizadevali si bodo za boljše odnose do sodelavcev in s tem za učinkovitejše delovanje celotnega delovnega teama.
7. Podpisniki bodo analizirali vse oblike odsotnosti z dela in si prizadevali zmanjšati obseg teh odsotnosti.
III
Sindikati podpisniki se obvezujejo, da bodo podprli enotno urejanje pri zmanjševanju letnih dopustov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pri čemer ta pogajanja stečejo najkasneje do 31. 12. 1998.
Ljubljana, dne 29. oktobra 1998.
Podpisniki:
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
minister
Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
ZSSS Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti