Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3819. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenske Konjice, stran 5960.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 71. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 39. seji dne 21. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse v Občini Slovenske Konjice ter nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Slovenske Konjice.
Turistično takso plačuje turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za poravnavanje stroškov v zvezi s storitvami in ugodnostmi, ki so jih turisti deležni brezplačno.
Predlog porabe turistične takse pripravi občinska uprava skladno določbam zakona o pospeševanju turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Slovenske Konjice.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Slovenske Konjice znaša 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa skladno z zakonom Vlada Republike Slovenije in znaša 14 tolarjev.
Znesek tako izračunane takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine: 50700-840-114-32062.
6. člen
Komunalni nadzornik je pristojen za nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc, ki jih bo predpisal minister, pristojen za turizem.
Osebe iz 25. člena zakona so dolžne omogočiti nadzor in vpogled v evidence iz katerih je razvidno število nočitev in obračun turistične takse.
7. člen
Glede oprostitev in znižanja turistične takse in mesečnega poročanja se uporabljajo določila zakona o pospeševanju turizma.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni taksi v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/96).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41702/0001/98 9001 01
Slovenske Konjice, dne 21. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti