Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3809. Spremembe in dopolnitve statuta KS Mačkovci, stran 5944.

Na podlagi 70. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97 in 47/98) je Svet krajevne skupnosti Mačkovci na seji dne 2. 10. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
KS Mačkovci
1. člen
Statut Krajevne skupnosti Mačkovci (Uradni list RS, št. 14/98) se spremeni in dopolni:
črta se drugi odstavek 3. člena in doda nov drugi odstavek, ki glasi:
Sedež krajevne skupnosti je: Mačkovci 48 c, 9202 Mačkovci.
2. člen
Pod točko III. organi krajevne skupnosti se na koncu 1. točke in v prvem odstavku 10. člena črtajo besede in vaških odborov.
3. člen
V 12. členu se črtajo besede:
– v prvi alinei v vaški odbor pa trije člani,
– v drugi alinei v vaški odbor pa trije člani,
– v tretji alinei v vaški odbor pa trije člani,
– v četrti alinei v vaški odbor pa trije člani,
– v peti alinei v vaški odbor pa trije člani,
– v šesti alinei v vaški odbor pa pet članov,
– v sedmi alinei v vaški odbor pa trije člani ter
– v osmi alinei v vaški odbor pa trije člani.
4. člen
V 14. členu se črta dvanajsta alinea, tako postaneta trinajsta in štirinajsta alinea dvanajsta in trinajsta alinea.
5. člen
Črta se 48. člen.
6. člen
V 62. členu se črtajo besede: s katerimi se posega v pravice in obveznosti občanov v KS v uradnem glasilu občine, druge akte pa.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502-5/98
Mačkovci, dne 2. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta KS Mačkovci
Dezider Obal l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti