Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3806. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, stran 5942.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96, 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/97.
2. člen
3. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (Uradni list RS, št. 33/97) se spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Budganja vas, Dolnji Križ, Gornji Križ, Gradenc, Malo Lipje, Plešivica, Poljane pri Žužemberku, Prapreče, Reber, Veliko Lipje, Vrhovo pri Žužemberku, Vrh pri Križu, Zafara, Zalisec, Žužemberk ter območje podružnične šole Ajdovec z naselji: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Dolnji Ajdovec, Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec, območje podružnične šole Dvor z naselji: Dolnji Kot, Dvor, Gornji Kot, Jama pri Dvoru, Klopce, Lašče, Mačkovec pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas pri Dvoru, Stavča vas, Trebča vas, Vinkov Vrh in območje podružnične šole Šmihel z naselji: Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku.
Šolski okoliš Osnovne šole Žužemberk in območja podružničnih šol Ajdovec, Dvor in Šmihel so zarisani v kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga ustanovitvenega akta šole.
V okviru zavoda se organizira enota vrtca za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.
Ime enote vrtca je Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Žužemberk, za namen vzgojno-varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje, s sedežem Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-47/96-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti