Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3804. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel, stran 5941.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96, 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (Uradni list RS, št. 48/96 in 33/97).
2. člen
3. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel (Uradni list RS, št. 48/96 in 33/97) se spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Boričevo, Srebrniče, Škrjanče pri Novem mestu, Vrh pri Ljubnu in Novo mesto z ulicami: Aškerčeva ulica, Bajčeva ulica, Brod, Cesarjeva ulica, Drska, Finžgarjeva ulica, Irča vas, K Roku, Kochova ulica, Košenice, Krajčeva ulica, Krallova ulica, Lebanova ulica, Nahtigalova ulica, Ob Težki vodi, Regrča vas, Smrečnikova ulica št. 40 in od št. 45 dalje, Šalijeva ulica, Šegova ulica, Škrabčeva ulica, Šmihel, Šmihelska cesta, Šukljetova ulica, Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Vidmarjeva ulica, Volčičeva ulica, Vorančeva ulica, Westrova ulica in območje podružnične šole Birčna vas z naselji: Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Laze, Mali Podljuben, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Travni Dol, Uršna sela, Veliki Podljuben.
Šolski okoliš Osnovne šole Šmihel in območje podružnične šole Birčna vas sta zarisana v kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga ustanovitvenega akta šole.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-46/96-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti