Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3796. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center, stran 5938.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96, 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 22. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center (Uradni list RS, št. 48/96 in 33/97).
2. člen
3. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center (Uradni list RS, št. 48/96 in 33/97) se spremeni in dopolni tako, da glasi:
“Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselje Novo mesto z ulicami: Breg, Cankarjeva ulica, Cerovci, Cvelbarjeva ulica, Čitalniška ulica, Dalmatinova ulica, Defranceschijeva ulica, Detelova ulica, Dilančeva ulica, Florjanov trg, Frančiškanski trg, Germova ulica, Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Hladnikova ulica, Jenkova ulica, Jerebova ulica, K sodišču, Kapiteljska ulica, Kastelčeva ulica, Kettejev drevored od št. 1 do št. 12, Kosova ulica, Koštialova ulica, Kratka ulica, Krka, Lamutova ulica, Linhartova ulica, Ljubljanska cesta št. 1, 4, 6 in 8, Ločna, Mačkovec, Mej vrti, mestne njive, Mlinarska pot, Muzejska ulica, Na Loko, Na žago, Novi trg, Pod Trško goro, Podbevškova ulica, Prešernov trg, Prisojna pot, Pugljeva ulica, Ragovo, Rozmanova ulica, Savinškova ulica, Seidlova cesta, Sokolska ulica, Stražna, Streliška ulica, Strma pot, Strojarska pot, Šentjernejska cesta od št. 41 dalje, Šmarješka cesta, Šolska ulica, Trubarjeva ulica, Ulica talcev, Vrhovčeva ulica, Župančičevo sprehajališče in območje podružnične šole Mali Slatnik z naselji: Križe, Mala Cikava, Mali Slatnik, Petelinjek, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki Slatnik in naselje Novo mesto z ulico Velika Cikava.
Šolski okoliš Osnovne šole Center in območje podružnične šole Mali Slatnik sta zarisana v kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga ustanovitvenega akta šole.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-40/96-12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti