Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 6. 11. 1998

Kazalo

3788. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, stran 5928.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 3. in 4. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/96) je Občinski svet občine Litija na 13. izredni seji dne 8. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
1. člen
V 8. členu odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 13/98) se doda:
– izdajateljska in založniška dejavnost.
2. člen
Doda se 8.a člen, ki glasi:
Aktivnosti turistično-informacijskega centra Občine Litija opravlja turistično-informacijski center Javnega zavoda Bogenšperk, ki opravlja aktivnosti v zvezi s:
– sprejemanjem obiskovalcev,
– nudenjem brezplačnih informacij obiskovalcem,
– zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.
3. člen
V 11. členu odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 13/98) se spremeni prva alinea, tako da glasi:
– sprejme statut zavoda.
4. člen
Spremeni se prvi in drugi odstavek 13. člena odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 13/98), ki po novem glasita:
– za direktorja je lahko imenovan kdor ima visoko izobrazbo humanistične smeri, obvlada vsaj en svetovni jezik in ima vsaj eno leto delovnih izkušenj,
– direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
5. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 611-3/98
Litija, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti