Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3495. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke), stran 5412.

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1
V sklepu o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) (Uradni list RS, št. 35/97, 79/97, 15/98, 31/98, 37/98, 42/98 in 65/98) se v 3. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Povprečna mesečna odprta devizna pozicija banke ne sme presegati 10% jamstvenega kapitala banke.”
2
Spremeni se 5. točka tako, da se glasi:
“Banka, katere dnevna odprta devizna pozicija preseže 20% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi znesek in za dneve preseganja obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.
Banka, katere povprečna mesečna odprta devizna pozicija presega 10% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi znesek za vse delovne dni v mesecu obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.”
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1998.
Ljubljana, dne 13. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost