Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3490. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica, stran 5409.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 5/95) je Občinski svet občine Vuzenica na 36. redni seji dne 7. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vuzenica.
II
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 50 SIT za dobljeni glas.
III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 40 SIT za dobljeni glas, so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak glas dobljen na ponovnem glasovanju.
IV
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vuzenica v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
V
Ta skep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV.
Št. 0602/02-36/98
Vuzenica, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vuzenica
Andrija Halužan l. r.

AAA Zlata odličnost