Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol, stran 5409.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41., 44. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 2/96) in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št. 23/97 in 49/98) je Občinski svet občine Videm na seji dne 29. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol
1. člen
“2. člen odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/95 in Uradni list RS, št. 62/98) se spremeni, tako, da glasi:
“1. Ime zavoda: Osnovna šola Martina Koreza Podlehnik.
Sedež zavoda: Podlehnik 7/a.
Šolski okoliš zavoda obsega naselja: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Podlehnik, Sedlašek, Stanošina, Strajna, Zakl, Spodnje Gruškovje, Rodni vrh in Zgornje Gruškovje za pouk od 1. do 8. razreda.
2. Ime zavoda: Osnovna šola Videm.
Sedež zavoda: Videm pri Ptuju 47.
Šolski okoliš zavoda obsega naselja: Dravci, Dravinjski vrh, Jurovci, Lancova vas od hišne št. 1 do 45, Ljubstava, Majski vrh, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Videm pri Ptuju za pouk od 1. do 8. razreda in naselja Dolena, Zgornja Pristava, Sela, Barislovci, Trnovec in Popovci za pouk od 5. do 8. razreda.
V sestavi zavoda Videm pri Ptuju delujeta
Podružnična šola Leskovec.
Sedež podružnične šole: Zgornji Leskovec 10.
Šolski okoliš podružnične šole obsega naselja: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič in Zgornji Leskovec za pouk od 1. do 8. razreda.
Podružnična šola Sela.
Sedež podružnične šole je: Sela 33.
Šolski okoliš podružnične šole obsega naselja: Lancova vas od hišne št. 45 do 91/a, Barislovci, Dolena, Popovci, Sela, Trnovec in Zgornja Pristava za pouk od 1. do 4. razreda.”
Na mejah področij v spornih primerih odločata svet zavodov, med katerima je spor nastal. Če se spor ne reši uspešno, o njem odloči pristojni organ ustanovitelja.
V primeru, kjer je šolski okoliš spremenjen, učenci nadaljujejo šolanje v osnovnih šolah, kjer so začeli šolanje.
Osnovna šola, ki ne izpolnjuje normativov in standardov, postane podružnična osnovna šola.
Za vpis novincev v 1. razred osnovne šole in za predšolanje v matično osnovno šolo veljajo v tem členu navedeni šolski okoliši.
Za vpis v 1. razred zunaj šolskega okoliša in prepis v drugem in naslednjih razredih se opravi na podlagi zakona.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-10/98
Videm, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost