Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3483. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Velike Lašče, stran 5381.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike Lašče na 38. seji dne 18. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Velike Lašče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Občine Velike Lašče, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Velike Lašče.
2. člen
Kot prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, se na podlagi odloka o uskladitvi družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990 z dolgoročnim planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 40/92), uporabljajo prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000.
3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986–1990, se za območje Občine Velike Lašče smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za Občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ig, Medvode, Škofljica in Vodice.
4. člen
Dolgoročni plan Občine Velike Lašče se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele” tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” črta besedilo za prostorske celote V25 Turjak, V26 Veliki Ločnik, V27 Rašica, V28 Rob, V29 Velike Lašče, V30 Ulaka, V31 Selo, V32 Dvorska vas, V33 Karlovica in nadomesti z besedilom:
“9.6. Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Velike Lašče
5. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 4. členu tega odloka, se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Velike Lašče v točki 8 “Kartografski del dolgoročnega plana”, ki obravnava:
– karte v merilu 1:50.000 in 1:25.000, na katerih so prikazane planske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti in naselij in
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.
6. člen
Na koncu tabele 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” (PIA) se črta besedilo:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov” in nadomesti z besedilom:
“Urejanja območij vodotokov ter rekonstukcija obstoječih in gradnja novih pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav se izvaja na podlagi prostorskih izvedbenih aktov.
Vrsto izvedbenega akta določi občinska služba za urbanizem glede na vsebino, značaj in obseg posega v prostor.
Če je treba na stavbnih zemljiščih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, uveljaviti javni interes, občinski svet sprejme sklep, da se za območje urejanja izdela prostorski izvedbeni načrt.”
7. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Velike Lašče,
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje in na
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1645/98
Velike Lašče, dne 18. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost